Bläddra

Den strandade båten : – en inre resa med bilder utförda i bildpsykoterapi

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Arbetsterapi Klinisk psykologi Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Den strandade båten : – en inre resa med bilder utförda i bildpsykoterapi

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Arbetsterapi Klinisk psykologi Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Eva Hällnert Blom vill lyfta fram bilden som en kraft, ett eget språk i kombination med orden, det verbala språket. Båda aspekterna är av vikt, det finns ett ömsesidigt beroende dem emellan. Det är bildens förmåga att skapa en bro mellan den inre världen och den yttre verkligheten, vilket ger bilden en roll av förmedlare. Metafor: ”En strandad båt, en båt som kört fast i marken, som legat uppdragen på en ensam strand i en ångestfull kokong och inte kunnat seglas av brist på vatten och inte kunnat eller fått vidröras för den ensamma flickan, kunde långsamt och försiktigt sjösättas.” Tidsandan och tidens behov av att uttrycka känslor bortom orden ser jag som värdefullt. Efter en livskris behövs bearbetning. Eva Hällnert Blom är leg.psykoterapeut, diplomerad bildpsykoterapeut.