Bläddra

Den svarta boxen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här

Den svarta boxen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här

År 1864 blev kvinnors myndighet för första gången lagstadgad och 1884 blev den samma för kvinnor och män. Kvinnornas förändrade juridiska positioner vid denna tid var en faktor i den svenska demokratins genombrott. Kvinnans möjligheter till likvärdiga positioner i samhället innebar även att de tillerkändes ett större ekonomiskt inflytande. Hur kvinnor agerade som ekonomiska aktörer har ekonomiforskarna dock liten kunskap om. De ekonomiska överväganden och beslut som fattades i de enskilda hushållen utgör en svart box .  

Genom ett studium av bouppteckningar efter avlidna i Stockholm, samt befolkningsstatistik och ett hittills i stort sett outnyttjat material från Förmyndarkammaren, synliggörs i denna bok vissa drag i den svarta boxen. Förmyndarkammarens detaljerade material bjuder på inblickar i kvinnornas förhållanden i Stockholm under denna turbulenta övergångstid som sammanföll med industrialiseringen och med stadens stora befolkningsökning. Flera enskilda kvinnobiografier lyfts fram för att ge ökad konkretion åt den annars så ofta abstrakta finanshistorien som skapat vår samtid.