Bläddra

av:Erik Bengtsson

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
  Under 1900-talet blev Sverige världens jämlikaste land. Inkomstfördelningen var jämn, klassresorna många och det politiska deltagandet stort och relativt jämnt fördelat i befolkningen. Sverige var ett föregångsland som debatterades över hela världen som en förebild eller ett skräckexempel. Men hur kom det sig…
Köp här

Isbn: 9789179243371

Utgivningsår:20200907

Utgivare: Arkiv förlag/A-Z förlag

Mediatyp: BC

av:Lars O. Lagerqvist

Kategorier: Antikviteter och samlarobjekt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Mynt, medaljer och sedlar Nationalekonomi Socialhistoria och kulturhistoria
Upplysande läsning om ekonomiska system genom historien! Vad har mat, dryck, kläder och annat kostat genom tiderna? Vem hade råd? Hur har löner och priser förändrats från vikingatid till idag? Genom årtionde för årtionde får vi insyn i hur affärstransaktioner fungerat, vilka medel som använts och hur utvecklingen…
Köp här

Isbn: 9789175453071

Utgivningsår:20151027

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BC

av:Lennart Schön

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi
Vår världs ekonomiska historia. Den industriella tiden behandlar utvecklingen i världsekonomin från omkring 1800 fram till vår egen tid. Den fångar de stora dragen och de breda sammanhangen i den globala utvecklingen men skildrar även betydelsefulla enskilda händelser och dramatiska vändpunkter under de två senaste…
Köp här

Isbn: 9789185695546

Utgivningsår:20100607

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BB

av:Lennart Schön

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi
The late 20th century brought a major upheaval, variously referred to as the emergence of the service economy, the third industrial (electronic) revolution and the dawn of the information age. That transformation was just one stretch on Sweden’s road to modernity. Sweden’s journey from the agrarian society…
Köp här

Isbn: 9789186203429

Utgivningsår:20110121

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Lars Magnusson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi
Hur stor betydelse har egentligen dramatiska ekonomiska händelser i vår egen tid? Är de långsamma förändringarna i samhällets struktur mer avgörande för samhällsutvecklingen? I Sveriges ekonomiska historia belyser Lars Magnusson båda dessa rörelser – de långa vågorna som till exempel kännetecknas av jordbrukets…
Köp här

Isbn: 9789144112299

Utgivningsår:20160108

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Kjell A. Nordström

Kategorier: Capitalism Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Ekonomiska system och strukturer Nationalekonomi
En apa som byter grejer. Det är vi det.    Någon gång för drygt två miljoner år sedan upptäcker vi att man kan byta en sak mot en annan. Sedan dess har bytandet varit människans trogna följeslagare genom hela den ekonomiska historien. Och påhittigheten hennes kapital, med vilket hon har format det ekonomiska systemet.…
Köp här

Isbn: 9789189425705

Utgivningsår:20230428

Utgivare: Bokförlaget Stolpe

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Nationalekonomi Socialhistoria och kulturhistoria
Att få sitt första jobb, bilda familj, byta bostad och arbete och så småningom lämna arbetsmarknaden är centrala händelser i allas liv. Trots detta lyfts växling­arna mellan livets faser sällan fram i traditionella histo­rieböcker. I Liv i rörelse undersöker några forskare i ekonomisk historia levnadsbanor och…
Köp här

Isbn: 9789188909947

Utgivningsår:20220211

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av:Hans Sjögren

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Biografiska samlingar Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Entreprenörskap Företagsekonomi och management Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialhistoria och kulturhistoria
Många av världens rikaste kvinnor är änkor som beslutat sig för att fortsätta i makens spår som företagare. De har ärvt en förmögenhet, tagit över ägarmakten över affärsrörelsen och byggt vidare på makens livsverk. Fenomenet är ingalunda nytt kvinnans väg från osynlighet till synlighet i näringslivet har varit likartad…
Köp här

Isbn: 9789175043821

Utgivningsår:20210818

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av:Niall Ferguson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi
Stålar, pluring, klöver, kosing, kulor, flis, deg, schaber: kalla det vad du vill, men pengar spelar roll. För vissa är kärleken till pengar roten till allt ont. För generaler är pengar det man driver krig med; för revolutionärer är de arbetarens kedjor. Men vad exakt är pengar? Är det ett berg av silver som de spanska…
Köp här

Isbn: 9789100120030

Utgivningsår:20090825

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av:Christopher Lagerqvist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi
Under de senaste tre hundra åren har världen förändrats på ett genomgripande sätt. Fattiga bondesamhällen har blivit rika industri- och tjänstesamhällen. Tidigare var hunger och för tidig död en del av vardagen, men i dag är livsvillkoren bättre än vid något annat tillfälle i historien. Tack vare industrialiseringen…
Köp här

Isbn: 9789175043838

Utgivningsår:20220204

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av:Kristine Bruland

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Nationalekonomi
Den industrielle revolusjon skapte en ny verden som var teknologiintensiv, ressurskrevende, energiintensiv og kontinuerlig innovativ. Den førte til vedvarende økonomisk vekst, men også til den massive økologiske krisen som vi nå lever i. Samtidig hersker fortsatt forvirring om hva denne revolusjonen faktisk var, og…
Köp här

Isbn: 9788202608736

Utgivningsår:20220822

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Johan Söderberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi
Vår världs ekonomiska historia – den förindustriella tiden ger en bred översikt av de stora dragen i världens ekonomiska historia under flera tusen år, från mänsklighetens begynnelse fram till 1800. Vi följer hur ekonomierna i de olika världsdelarna formades och förändrades, och hur de med tiden kom att mötas och…
Köp här

Isbn: 9789144134475

Utgivningsår:20200609

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:David Graeber

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi
Skuldhantering har blivit en huvudfråga i internationell politik. Men ingen tycks veta exakt vad begreppet skuld står för eller hur man ska förhålla sig till det. Denna flexibla innebörd är i själva verket orsaken till begreppets makt. Det finns inget bättre sätt att rättfärdiga relationer grundade på våld ? att få dem…
Köp här

Isbn: 9789171733948

Utgivningsår:20121204

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

av:Leif Runefelt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Idéhistoria Konsumtion och konsumism Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Under 1700-talet och tidigt 1800-tal förändrades inköpsvanorna drastiskt i Sverige: ett konsumtionssamhälle började ta form. En rad nya varor som kaffe, te, porslin, bomull och exotiska textilfärger gjorde succé. Ett urbant mode och sällskapsliv växte fram och krävde både tid och pengar. Gradvis fick nymodigheterna…
Köp här

Isbn: 9789187675362

Utgivningsår:20150511

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av:Igor Martins

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Nationalekonomi Slaveri och avskaffandet av slaveri
Slavery, as an economic system, has always been strongly associated with labor. This is not surprising as slavery was the most brutal system of labor coercion. When considering slavery as a system of property rights, however, it is easy to observe how slaves could be exploited in ways beyond labor extraction. This…
Köp här

Isbn: 9789187793684

Utgivningsår:20200922

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Georges Bataille

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Essäer Nationalekonomi
Georges Bataille (1897-1962), var författare, pornograf, bibliotekarie, romanförfattare, essäist, teoretiker, filosof och poet. Den fördömda delen är Batailles försök att ge sin världsbild en systematisk framställning. Han utgår från att det finns ett överflöd istället för brist i ekonomin, och dess excess är…
Köp här

Isbn: 9789189113664

Utgivningsår:20211103

Utgivare: Bokförlaget Faethon

Mediatyp: BB

av:Ulrica Söderlind

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck Nationalekonomi Socialhistoria och kulturhistoria
MÄRTA HELENA REENSTIERNA, mer känd som Årstafrun, förde mellan åren 1793 1839 dagbok över allt stort och smått som hände i hennes liv på Årsta herrgård. De idag transkriberade dagböckerna utgör ca 5 000 sidor och är en mycket viktig källa till kunskap om Sverige under den tiden. I boken utforskar författaren materialet…
Köp här

Isbn: 9789187439605

Utgivningsår:20191101

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BB

av:Jonas Olofsson, Eskil Wadensjö

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig politik Statlig styrning
I den här boken anläggs ett långsiktigt perspektiv på arbetslöshetsfrågans och arbetslöshetspolitikens utveckling. Den första delen av boken belyser frågor om arbetslöshet i anslutning till ekonomisk och politisk debatt under tre olika historiska skeden från 1800-talets första hälft och fram till 1970-talet. I bokens…
Köp här

Isbn: 9789144141046

Utgivningsår:20210707

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Irene Wennemo

Kategorier: Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig politik Statlig styrning Välfärdsteori
Irene Wennemo berättar om välfärdssamhällets historiska rötter och om den krokiga vägen fram till dagens system där allt fler välfärdstjänster bjuds ut på marknaden och den tillit som byggt välfärdssamhället riskerar att försvagas. Välfärdspolitik bygger på tillit. Vi måste lita på att de resurser som avsätts används…
Köp här

Isbn: 9789189077133

Utgivningsår:20201106

Utgivare: Premiss förlag

Mediatyp: BC

av:Daniel Yergin, Joseph Stanislaw

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi Politisk ekonomi
Under de senaste 20 åren har världen förändrats i grunden. Det kalla krigets stiltje har efterträtts av världsmarknadens heta puls. Demokratin har flyttat fram sina positioner, samtidigt som övertron på stat och politik har fått slå till reträtt.Kommandohöjderna är berättelsen om hur modiga ledare och självständiga…
Köp här

Isbn: 9789175663975

Utgivningsår:19980101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av:Lars Magnusson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi
Hur såg egentligen det ekonomiska tänkandet ut i Sverige från medeltiden fram till 1800-talets mitt? Det är frågan som ställs i denna första större historiska genomgång av svenskt ekonomiskt tänkande och skrivande genom tiderna. Vad vi i dag kallar ekonomisk teori fanns inte som renodlad disciplin före 1800-talet,…
Köp här

Isbn: 9789175043975

Utgivningsår:20220913

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av:Prince Young Aboagye

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi
This dissertation investigates the extent and evolution of income and educa- tional inequality, as well as governments’ tax and expenditure policies and their implications for inequality in Ghana over the long-term. The results of the dissertation are presented in four-thematically related papers. Paper I uses a…
Köp här

Isbn: 9789187793622

Utgivningsår:20200317

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Gunnar Wetterberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Finansväsen Finansväsen och redovisning Hälsa, relationer och personlig utveckling Nationalekonomi Pensioner Privatekonomi Självhjälp och praktiska råd
SPP/Alectas första hundra år är historien om en genial konstruktion som tryggat ålderdomen för allt fler tjänstemän, men också om den svenska ekonomins öden och äventyr. SPP frigjorde tjänstemännen ur patronernas våld och blev förebilden för ATP. Boken tecknar också den dramatiska striden kring ATP på 1950-talet, med…
Köp här

Isbn: 9789175043012

Utgivningsår:20170301

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av:Oskar Broberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi
Sedan början av 1980-talet har det svenska näringslivet genomgått stora förändringar. Sveriges ekonomi har vuxit snabbt i förhållande till jämförbara länder, samtidigt som näringslivet har tvingats anpassa sig till en alltmer föränderlig omvärld. Globaliseringen, digitaliseringen, statens förändrade roll och den…
Köp här

Isbn: 9789175043104

Utgivningsår:20170404

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi
Over the last decades great advances have been made in economic and business history. Many of the topics in contemporary research are however timeless and were the in the spotlight already in Eli F Heckscher’s time (1879–1952).   This book by a group of international scholars in economic history and economics offers…
Köp här

Isbn: 9789189137998

Utgivningsår:20201001

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Lars O Lagerqvist

Kategorier: Antikviteter och samlarobjekt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Mynt, medaljer och sedlar Nationalekonomi Socialhistoria och kulturhistoria
Vad har mat, dryck, kläder och annat kostat genom tiderna? Vem hade råd? Hur har löner och priser förändrats från vikingatiden till idag? Lars O. Lagerqvists bok Vad kostade det? ger oss insyn årtionde för årtionde i hur affärstransaktioner fungerat, vilka betalningsmedel som använts och hur utvecklingen hänger ihop…
Köp här

Isbn: 9789177894681

Utgivningsår:20230510

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av:Jeffrey Neilson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi
This dissertation examines the changing time allocation of men and women at the turn of the 21st century in Sweden, an interesting case given its strong position concerning female labor force participation, maternal employment, and gender equality. The aim is to examine to what extent gender and parenthood affect…
Köp här

Isbn: 9789187793240

Utgivningsår:20160822

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av:Maria Berg Reinertsen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Ekonomisk teori och filosofi Nationalekonomi
Koronakrisen og krisepakkene som har fulgt den har igjen aktualisert ideene til den britiske økonomen John Maynard Keynes (1883-1946). Den britiske økonomen tilskrives enorm innflytelse, samtidig som det nesten alltid er noe forkrøplet ved de faktiske løsningene som utformes i hans navn. For eksempel er Pengefondet…
Köp här

Isbn: 9788202681104

Utgivningsår:20211022

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197821049

Utgivningsår:20160922

Utgivare: Preindustrial Research Group

Mediatyp: BB

av:Christina Gustafsson, Hans Lind, Stellan Lundström

Kategorier: Egendom och fastigheter Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Finansväsen Finansväsen och redovisning Nationalekonomi
Boken ska ge de som utför eller tar del av fastighetsvärderingar en inblick i hur utvecklingen av synsätt och metoder varit för fastighetsvärdering sedan 1940-talet. Tanken är den vanliga vid historieskrivningar: Vad kan vi lära oss av historien när vi försöker blicka framåt? Värderingsbranschen förser samhället med…
Köp här

Isbn: 9789188823175

Utgivningsår:20191029

Utgivare: Instant Book

Mediatyp: BC

av:Anders Houltz, Eva Ersson-Åbom, Karin Jansson Myhr, Sara Johansson, Bartosz Petryk, Gustav Svensson, Jan Sundling, Johan Rosell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Företagsekonomi och management Nationalekonomi
År 1902, då Stockholms Handelskammare grundades, är ett årtal hämtat från en annan tid, en annan verklighet. Stockholm, Sverige och världen har upplevt en fantastisk utveckling sedan dess. Och handelskammaren har haft en roll i dessa förändringar genom att vara en konstruktiv kraft som skapat utbyte mellan näringsliv,…
Köp här

Isbn: 9789198516173

Utgivningsår:20230406

Utgivare: Förlaget Näringslivshistoria

Mediatyp: BZ

av:Bo Franzén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi
Emancipation och urbanisering i medeltidens Sverige är en studie av trender med ekonomisk anknytning 1200-1527. Medeltidens städer synes ha växt till sig i storlek och antal särskilt intensivt under den sista fjärdedelen av 1200-talet. Man kan notera att det är en period som ungefär är parallell med en rörelse av…
Köp här

Isbn: 9789186071240

Utgivningsår:20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:Peter Sandberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi
Under perioden 1965 1985 upplevde det svenska näringslivet både tillväxt och kris. I mitten av sextiotalet gick industrin på högvarv och de svenska hushållen köpte konsumtionsvaror som aldrig förr. Men molnen började snart hopa sig. »De gyllene åren« gick mot sitt slut och ersattes under sjuttiotalet av stagflation…
Köp här

Isbn: 9789175043753

Utgivningsår:20210118

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174736953

Utgivningsår:20131008

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av:Mats R. Persson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
This thesis analyses self-employment, sickness absence and early retirement pension among immigrants in Sweden. The empirical analysis investigate a period, 1981-2003, characterized by a transformation from high employment and expansion of the welfare state in the 1980s into a state with high unemployment and…
Köp här

Isbn: 9789187793158

Utgivningsår:20150922

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789122021698

Utgivningsår:20070423

Utgivare: Almqvist & Wiksell Internation

Mediatyp: BC

av:Sven Hellroth

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
I avhandlingen undersöks och kartläggs empiriskt uppkomsten av en tidig statlig bevakning av konjunkturen i Sverige mellan åren 1893 och 1914. Mellan dessa år infördes och etablerades inom den offentliga förvaltningen regelbundna sammanställningar av statistik i syfte att orientera det offentliga, näringslivet och…
Köp här

Isbn: 9789186071783

Utgivningsår:20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC