Bläddra

Den svenska elmarknaden: Är hushållen en kraft att räkna med?

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher
Köp här

Den svenska elmarknaden: Är hushållen en kraft att räkna med?

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Energiindustri Industrier och branscher
Köp här

Den svenska elmarknaden står inför stora förändringar: elektrifiering av transportsektorn och industrin, en ökad andel förnyelsebarproduktion och utfasning av kärnkraft. Detta riskerar att leda till underskottpå el vid vissa tidpunkter. Ett sätt att undvika sådana ansträngda situationer äratt hushållen tar en mer aktiv roll på elmarknaden.

I rapporten undersöker Mattias Vesterberg, forskare i nationalekonomi vid Umeå universitet, vad som krävs för att hushåll skaförändra sin vardagliga energianvändning och därigenom minska belastningen påsystemet. Han beskriver hushållens roll på elmarknaden och deras möjligheter,incitament och vilja att aktivt bidra till att lösa problemen på elmarknaden.Är hushållen den kraft att räkna med som många hoppas på?  

Rapporten ingår i SNS forskningsprojekt Hållbar samhällsbyggnad.