Bläddra

Den systemteoretiska analysen : en utgångspunkt i familje- och parpsykoterapeutisk behandling

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Parterapi och familjeterapi Psykoterapi

Den systemteoretiska analysen : en utgångspunkt i familje- och parpsykoterapeutisk behandling

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Parterapi och familjeterapi Psykoterapi
Köp här
Familjepsykoterapi är en behandlingsmetod som möjliggör en förändring av de relationer som skapar och vidmakthåller vissa psykiska eller fysiska symtom hos barn, unga och vuxna. Till grund för familjepsykoterapi ligger antagandet att symtom på psykisk och fysisk ohälsa kan uppstå och vidmakthållas av och i olika system av relationer.

De teoretiska grundvalarna för familjepsykoterapi är primärt systemteori, cybernetik och kommunikationsteori. Men för att teorier inte ska förbli teoretiska resonemang behöver de med hjälp av en systemteoretisk analys länkas samman med den kliniska nivån i syfte att synliggöra och förstå interaktionen i det unika familjesystemet och mot bakgrund av det utforma en hypotes för behandling.

Boken beskriver de teorier som utgör grundvalen för familjepsykoterapi och ger konkreta exempel på hur teorierna länkas samman med olika familjer och par i den systemteoretiska analysen. Den avslutas med en begreppstabell med primär- och sekundärkällor angivna.

Boken vänder sig till familjepsykoterapistudenter samt studenter vid utbildning till bland annat psykoterapeut, läkare, sjuksköterska, socionom och psykolog. Den kan också utgöra en repetition och grundbok för etablerade familjepsykoterapeuter och handledare. Även en intresserad allmänhet som undrar vad familjepsykoterapi innebär kan ha glädje av boken.