Bläddra
Kategorier: Andra medicinska specialiteter Den medicinska professionen Klinisk psykologi Läkare / patientrelation Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Parterapi och familjeterapi Psykoterapi Sköterska / patientrelationen
En individ befinner sig alltid i ett sammanhang. Därför är det av stor betydelse att fokusera välbefinnande och hälsa utifrån ett familjeperspektiv. Familjen spelar en allt större roll inom vård och omsorg och har fått allt större betydelse även för vård- och omsorgspersonal. Att hjälpa familjen att…
Köp här

Isbn: 9789144072661

Utgivningsår:20121018

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Madeleine Cocozza

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Parterapi och familjeterapi Psykoterapi
Familjepsykoterapi är en behandlingsmetod som möjliggör en förändring av de relationer som skapar och vidmakthåller vissa psykiska eller fysiska symtom hos barn, unga och vuxna. Till grund för familjepsykoterapi ligger antagandet att symtom på psykisk och fysisk ohälsa kan uppstå och vidmakthållas av och i olika system…
Köp här

Isbn: 9789144150857

Utgivningsår:20220727

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Thomas L. Sexton, James F. Alexander

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Parterapi och familjeterapi Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap
Manualen beskriver modellen Funktionell familjeterapi (FFT) och hur man praktiskt genomför den. FFT är en mångsidig modell med syfte att hjälpa ungdomar i riskzonen och deras föräldrar. I systemet runt FFT ingår, förutom den evidensbaserade familjeterapin, FFT, en omfattande bedömning och analys av klientsystemet,…
Köp här

Isbn: 9789189638167

Utgivningsår:20200812

Utgivare: Palmkrons Förlag

Mediatyp: BC

av:Tommie Fälth, Björn Holmberg, Göran Sandell, Peter Währborg, Maths Lundsbye

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Parterapi och familjeterapi Psykoterapi
Familjeterapins grunder har under årens lopp etablerats som ett standardverk. På ett lättfattligt och överskådligt sätt tar boken upp de centrala tankarna inom området, bland annat: metoder för familjeanalys och terapeutiska interventionerteorier om system, processer och kommunikation i det mellanmänskliga…
Köp här

Isbn: 9789127121225

Utgivningsår:20100222

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Urban Fagerholm

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Familjepsykologi Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Parterapi och familjeterapi Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap
Böcker om kärlek och relationer och hur man lyckas med dem finns i överflöd. En förklaring till det kan vara att dessa teman är så centrala och viktiga i våra liv. En annan kan vara att de är så komplexa och svårgripbara. Den här boken om kärlek och relationer är annorlunda, med vetenskaplig förankring, modernt…
Köp här

Isbn: 9789188027368

Utgivningsår:20180326

Utgivare: Bona Signum

Mediatyp: BC

av:Eva Benzein, Margaretha Hagberg, Carina Persson, Britt-Inger Saveman, Susanne Syrén

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Den medicinska professionen Klinisk psykologi Läkare / patientrelation Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Parterapi och familjeterapi Psykoterapi Sköterska / patientrelationen
När en familjemedlem insjuknar eller drabbas av ohälsa påverkas övriga familjemedlemmar individuellt, men även familjen som enhet. Genom att använda modellen Hälsostödjande familjesamtal kan samtalsledare och familj tillsammans identifiera upplevda problem och de styrkor och resurser som finns tillgängliga för att…
Köp här

Isbn: 9789144153629

Utgivningsår:20230117

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:James F. Alexander, Holly Barrett Waldron, Michael S. Robbins, Andrea A. Neeb

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Parterapi och familjeterapi Psykoterapi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Det finns många olika benämningar eller etiketter på ungdomar med relationsförsvårande beteende: Ungdom på glid, svårbehandlade tonåringar, värstingar och unga lagöverträdare är bara några exempel. De kan ha en utagerande beteendestörning eller ett drogberoende och de kan vara aktuella hos barn och ungdomspsykiatrin…
Köp här

Isbn: 9789144103693

Utgivningsår:20160225

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Maria Moody Källberg, Karin Hedberg Eriksson, Maria Ström, Barbro Tenerz

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Parterapi och familjeterapi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Engagerande nätverksmöten är en pedagogisk beskrivning av nätverksmötets metod och teori. Författarna delar med sig av fallbeskrivningar ur sin egen 30-åriga praktik och guidar läsaren genom nätverksmötets systemteoretiska rötter, olika faser och etiska frågeställningar. Boken ger en gedigen bild av hur ett modernt…
Köp här

Isbn: 9789144117195

Utgivningsår:20180803

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Tim Jackins

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Interpersonal communication & skills Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Parterapi och familjeterapi Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Den här introduktionen består av de Riktlinjer som anses vara mest relevanta för de som börjar lära sig om Omvärderande Parsamtal (PS) och Parsamtalskommunen. Denna introduktion innehåller hänvisningar till Riktlinjerna, note- ringar och bilagor som inte finns i denna förkortade utgåva. Du hittar dem i den fullständiga…
Köp här

Isbn: 9789188804068

Utgivningsår:20200419

Utgivare: Nordiska Parsamtalsförbundet

Mediatyp: BC

av:Allan Linnér, Anders Nyman

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Familjepsykologi Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Parterapi och familjeterapi Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap
Inget är så svårt som att leva i en nära relation. Vad är det som leder fram till att två människor som nyss i sin förälskelse knappt kunde vara ifrån varandra nu distanserar sig och inte står ut med den andra? De som inte kunde låta bli att röra vid varandra. Som varken åt eller sov för att de var så uppfyllda av…
Köp här

Isbn: 9789127819016

Utgivningsår:20170918

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Lars Lorentzon

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Parterapi och familjeterapi Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Jag har kallat min bok Vredens pedagogik därför att vrede, hat och fruktan är så ständigt närvarande, och dominerande upplevelser i utsatta människors verklighet. Hur vårdar man dem som är vreda är den grundfråga jag söker finna svar på. […] Många som lider känner sig inte olyckliga och svaga, snarare arga och…
Köp här

Isbn: 9789151914695

Utgivningsår:20221221

Utgivare: Obundnas förlag

Mediatyp: BC

av:Ulf Wallin, Petter Næsje, Raymond Valdes, Karin Wallin

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Ätstörningar och behandling Behandling och behandlingsmetoder Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Parterapi och familjeterapi Psykoterapi
Studier visar att bland unga människor är ätstörningar de psykiatriska tillstånd som ökar mest. Förstahandsinsatsen för unga med ätstörning är familjeterapi – trots detta finns väldigt lite litteratur om metoden som vänder sig till behandlare. I boken beskrivs de olika familjeterapiskolor som metoden utvecklats ur och…
Köp här

Isbn: 9789144160771

Utgivningsår:20240110

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Daniella Gordon, Sofie Zettergren

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Dejting, relationer, samlevnad och äktenskap Familj och hälsa Familj och relationer Hälsa, relationer och personlig utveckling Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Parterapi och familjeterapi Psykoterapi
Idag är förutsättningarna för att möta sitt livs kärlek bättre än någonsin. Ändå upplever många att de inte träffar rätt; de dejtar och tindrar men det händer bara inte. På samma gång kämpar många par med att hålla ihop och fördjupa sina förhållanden. Samtalsterapeuten Daniella Gordon träffar såväl ofrivilliga singlar…
Köp här

Isbn: 9789113092393

Utgivningsår:20190911

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av:Petra Söderholm

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Kognitiv beteendeterapi, KBT Medicin och omvårdnad Parterapi och familjeterapi Psykologi Psykoterapi Samhälle och samhällsvetenskap
Compassionfokuserad terapi (CFT) är på stark frammarsch i Sverige, främst inom individual- och gruppterapi. Med Compassionfokuserad terapi med par – en praktisk handbok ger psykoterapeut Petra Söderholm en konkret vägledning i hur CFT kan tillämpas även i parterapi. Boken ger en lättillgänglig introduktion till…
Köp här

Isbn: 9789144128139

Utgivningsår:20200406

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Hunter Phd Beaumont

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Parterapi och familjeterapi Psykoterapi
Toward a Spiritual Psychotherapy collects a series of lectures presented by psychologist Hunter Beaumont over a 10-year period. Covering such themes as relationships, family, healing, grief, mourning, and death, the book features case stories that demonstrate clients’ healing experiences. Practicing…
Köp här

Isbn: 9781583943700

Utgivningsår:20120403

Utgivare: Random House USA

Mediatyp: BC

av:Daniella Gordon, Sofie Zettergren

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Dejting, relationer, samlevnad och äktenskap Familj och hälsa Familj och relationer Hälsa, relationer och personlig utveckling Klinisk psykologi Medicin och omvårdnad Parterapi och familjeterapi Psykoterapi
Idag är förutsättningarna för att möta sitt livs kärlek bättre än någonsin. Ändå upplever många att de inte träffar rätt; de dejtar och tindrar men det händer bara inte. På samma gång kämpar många par med att hålla ihop och fördjupa sina förhållanden. Samtalsterapeuten Daniella Gordon träffar såväl ofrivilliga singlar…
Utgått

Isbn: 9789113075433

Utgivningsår:20180104

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB