Bläddra

Den tredje AI-vågen : essäer om AI, samhället och individen

Kategorier: Artificiell intelligens Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Informationsteknik Systemvetenskap

Den tredje AI-vågen : essäer om AI, samhället och individen

Kategorier: Artificiell intelligens Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Informationsteknik Systemvetenskap
Köp här
Den tredje AI-vågen är en samling essäer där Per-Olof Ågren gör ett antal nedslag i AI-landskapet från dels ett samhällsperspektiv, dels ett individperspektiv.

AI-teknikens effekter och påverkan på demokratiska processer, medial utveckling och behov av förändrad utbildning är exempel på samhällsperspektiv på AI.

Människans relation till AI-teknik i form av en utveckling av förmågan att uppfatta varandra och varandras intelligens samt samarbetsförmåga är exempel på individperspektiv på AI.