Bläddra

Den uppmärksamma organisationen – Från Business Intelligence till Intelligent Business

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Den uppmärksamma organisationen – Från Business Intelligence till Intelligent Business

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Information finns det gott om. Uppmärksamhet är det sämre beställt med. Denna bok är tänkt att vara en inspiration för dig som reflekterar kring frågan hur din verksamhet kan bli mer omvärlds- orienterad och entreprenöriell i dagens snabbt föränderliga nätverkssamhälle. Det blir allt viktigare att medarbetare, i alla skikt i företagen, snabbt och effektivt kan samarbeta med varandra och med andra människor i globala nätverk.

Denna bok handlar om hur man kan förbättra en organisations uppmärksamhet på ett sådant sätt att den blir bättre på att förutse både möjligheter och hot i omvärlden, samt att agera proaktivt på de förväntade förändringarna. Den behandlar såväl generella åtgärder i organisationens struktur och processer som specifik utveckling av funktioner som läser förändringarna i omvärlden.

Boken vänder sig till såväl studerande vid universitet och högskolor som ledare inom näringsliv och förvaltning