Bläddra

Denna sköna nya värld : arbetsliv och arbetsmarknad i digitaliseringens tid

Kategorier: Informationsteknik It: allmänt It: etik Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här

Denna sköna nya värld : arbetsliv och arbetsmarknad i digitaliseringens tid

Kategorier: Informationsteknik It: allmänt It: etik Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här
Digitaliseringen förändrar arbetslivet och arbetsmarknaden i grunden. Det är inte bara våra kommunikationer och hur produkter och tjänster skapas och distribueras som påverkas. Utvecklingen ställer också helt nya krav på omställning och livslångt lärande. Och den ger upphov till många andra utmaningar där det gäller att samhället, arbetsmarknadens parter och de enskilda medborgarna hänger med i svängarna.

Genom att samla ledande röster från forskning, näringsliv, fackföreningsrörelse, civilsamhälle, politik och myndigheter vill Denna sköna nya värld (red. Åke Magnusson) bidra till ökad medvetenhet om digitaliseringen och dess effekter, på gott och ont.

Boken är resultatet av ett samarbete mellan en rad västsvenska aktörer. Med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet som nav har Svenskt Näringsliv, LO, Teknikföretagen, IF Metall, Göteborgsregionen (GR) och Folkuniversitetet gemensamt utformat den.