Bläddra

av: Jonas Grafström

Kategorier: Informationsteknik It: allmänt It: etik Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
I den klassiska filmen Moderna tider står Chaplins lille luffare vid löpande bandet och drar åt muttrar i vansinnestakt. När en ny maskin ökar bandets fart ytterligare tappar luffaren fattningen och löper amok i fabriken. Om förändringens vindar blåste på 1920-talet så blåser de ännu, hundra år senare. Men vindbyarna…
Köp här

Isbn: 9789188869791

Utgivningsår: 20200430

Utgivare: Volante

Mediatyp: BC

av: Lena Kecklund, Bengt Sandblad

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Informationsteknik It: allmänt It: etik Människa – datorinteraktion Organisationsteori och beteende Systemvetenskap
De tekniska system som människor ska behärska blir allt komplexare. Vissa verksamheter ska utföras av automatiska system, robotar eller AI-system. Organisationer förändras med nya affärsmodeller och oklara ansvar. Hur kan de nya möjligheterna utnyttjas för att skapa bättre, effektivare och säkrare arbeten samtidigt som…
Köp här

Isbn: 9789144140834

Utgivningsår: 20210107

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Anuradha Reddy

Kategorier: Industridesign Informationsteknik It: allmänt It: etik Kommersiell konst och design Konst
Researching IoT through Design is a proposal for reworking how one might approach ubiquitous networked things or loT, that no longer have stable and predictable uses – and to be-at-home with them in everyday life. This inquiry into being-at-home entails a shift from the idea of the home as a fixed, four-walled…
Köp här

Isbn: 9789178771028

Utgivningsår: 20200904

Utgivare: Malmö Universitet

Mediatyp: BC

av: Rikard Roitto, Susanne Wigorts Yngvesson, Petra Carlsson, Louise Linder, Linde Lindkvist, Blazenka Scheuer, Henrik Åhman

Kategorier: Filosofi och religion Informationsteknik It: allmänt It: etik Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religiös etik Religiösa frågor och debatter
Människans livsvillkor och självuppfattning påverkas när teknik och teknologi förändras. De förändringar som pågår just nu, som det ökande användandet av artificiell intelligens och digital teknik i vardagen, saknar historiskt motstycke. Teknoteologi undersöker skärningspunkter mellan teologiska, filosofiska,…
Köp här

Isbn: 9789144141084

Utgivningsår: 20210107

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC