Bläddra

Der Nobelpreis für Literatur – Eine Einführung

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Der Nobelpreis für Literatur – Eine Einführung

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
En tysk version av Nobelpriset i litteratur.

Nobelpriset i litteratur har en stor genomslagskraft. Varje års prisbeslut föregås av spekulationer och följs av kommentarer, inte sällan på högsta politiska nivå.

Denna introduktion till Svenska Akademiens arbete med Nobelpriset utkom på svenska i sin första upplaga vid prisets 100-årsjubileum. Här behandlas bl.a. Alfred Nobels testamente, Nobelstiftelsens stadgar, proceduren vid valet av pristagare, prismotiveringarna samt prisutdelningen och övriga Nobelevenemang. Annat som tas upp är hur kriterierna för Akademiens bedömning av kandidaterna har växlat mellan olika perioder. Boken avslutas med en fullständig pristagarförteckning, med prismotiveringar.