Bläddra

Design för skolorganisation : i praktiken

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation

Design för skolorganisation : i praktiken

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här

Skolan ska anpassas efter eleverna, inte tvärtom. Vi måste därför flytta fokus från individen till skolan som organisation för att kunna skapa en skola som erbjuder utveckling, lärande och hälsa till alla elever. För författarna till boken Design för skolorganisation – i praktiken handlar det om att bygga en verksamhet med förmåga till flexibilitet och ständig förbättring – kvaliteter som är utmärkande för en formativ och lärande organisation.

I boken varvas forskning om framgångsrika skolorganisationer med praktiska exempel. Författarna Maria Kempe Olsson och Anna Bengtsson går grundligt igenom de olika forum och rutiner som de skapat i sin egen organisation för att få till lärande, utveckling och inte minst det viktiga tillsammansarbetet i kollegiet.

Boken riktar sig till alla som är en del av att utveckla skolan som organisation – skolchef, rektor, specialpedagog och förstelärare.

Maria Kempe Olsson är rektor och Anna Bengtsson är specialpedagog. Båda har lång erfarenhet av att arbeta inom skolan och har tidigare arbetat som lärare. Tillsammans ägnar de sig också åt att föreläsa, utbilda och skriva kring frågor som har med skolutveckling och elevhälsa att göra. De har tidigare skrivit boken EHM – elevhälsomötet: en främjande, förebyggande och lärande modell tillsammans med specialpedagogen Ida Necovski.