Bläddra

Det affärsjuridiska hantverket : arbetet innanför avtalsfrihetens gränser

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Det affärsjuridiska hantverket : arbetet innanför avtalsfrihetens gränser

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

En mycket stor del av affärsjuristens arbete handlar inte om juridisk problemlösning eftersom det äger rum inom avtalsfrihetens ramar. Det är ett i hög grad praktiskt arbete som dock följer vissa metoder och regler eftersom det syftar till att bistå företag att göra bra affärer. Detta är den andra omarbetade upplagan av denna ptaktiskt inriktade bok som främst behandlar affärsjuridisk (risk)analys, affärsjuristens avtalsarbete samt affärsjuridiska förhandlingar.