Bläddra

Det åländska självstyrets kvaliteter – Demokrati, resurser och kompetens

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Det åländska självstyrets kvaliteter – Demokrati, resurser och kompetens

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Vilka politiska, administrativa och rättsliga kvaliteter präglar Ålands 100-årsjubilerande självstyre? Vad är det som kännetecknar en välfungerande autonomi? Jan Sundberg och Stefan Sjöblom studerar ett antal kvalitetsaspekter som är särskilt betydelsefulla på Åland såsom val- och partisystemets utformning, parlamentarismens utveckling, administrationens professionalisering och behov av flexibilitet samt lagstiftningsbehörigheten och grundlagskontrollen. Också betydelsen av ålänningarnas tilltro till det komplexa självstyret och nationsbygget behandlas. Frågan om hur autonomier styrs är ständigt aktuell, särskilt på ett internationellt plan, men det finns förvånansvärt lite forskning som behandlar styrets kvaliteter.

Boken är författad av Jan Sundberg professor emeritus i statsvetenskap vid Helsingfors universitet, och Stefan Sjöblom, professor i kommunalförvaltning vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Ges ut i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.