Bläddra

Det enda sättet att rädda klimatet

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Miljön
Köp här

Det enda sättet att rädda klimatet

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Miljön
Köp här
Miljömålet "Begränsad klimatpåverkan"som beslutades i riksdagen för mer än tjugo år sedan har nu blivit obegränsad klimatpåverkan. Tillväxtsamhället är på kollisionskurs med klimatet, vilket visar sig i form av brant stigande halter av växthusgaser i atmosfären, global uppvärmning och extremväder. I det läget föreslår IPCC i sin senaste rapport samma livsstilsförändringar som för tjugo år sedan, som att tilläggsisolera bostaden, sänka temperaturen inomhus, duscha mindre, äta mindre kött och så vidare. Men det räcker inte, när det är ekonomisk tillväxt och "business as usual" som gäller.Det finns bara ett sätt att rädda klimatet, om det handlar boken du ser här.