Bläddra

Det flytande flickrummet

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här

Det flytande flickrummet

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här
I vår samtida digitaliserade värld har kulturproduktion aldrig varit så snabb, föränderlig och mångfacetterad som nu. Ungdomskultur frodas i ett dynamiskt klimat där gränserna för hur kultur kan produceras, konsumeras, kommuniceras och levas inte längre är fasta eller knutna till geografiska platser. Inom forskningen har diskussioner om digitala mötesplatser ersatt begreppet subkultur, som tidigare dominerat forskningen om ungdomskultur. Samtidigt ser vi hur plattformen YouTube erbjuder möjligheter för formandet av just subkulturer- om än i en annan form. Bland den stora mängd haul-videos som förekommer på YouTube finner vi en kultur fylld av ritualer, koder och gemenskap. I den här studien undersöker vi haulvideos som en digital subkultur och erbjuder ett nyanserat perspektiv på ungdomskultur. Vi ställer oss även frågan varför kvinnliga kulturella praktiker så sällan beskrivs som subkulturer.