Bläddra

Det gröna skiftet : från industrialism till ekologism

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön
Köp här

Det gröna skiftet : från industrialism till ekologism

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön
Köp här
Hur finner vi vägar till en hållbar värld? I en tid med stegrande globala utmaningar står de traditionella politiska ideologierna utan trovärdiga svar. Riktningar som liberalism och socialism tycks fastlåsta inom det industriella ramverk som är själva orsaken till många av dagens miljöproblem. Det är tid för radikalt nytänkande. Hur finner vi vägar till en hållbar värld? I en tid med stegrande globala utmaningar står de traditionella politiska ideologierna utan trovärdiga svar. Riktningar som liberalism och socialism tycks fastlåsta inom det industriella ramverk som är själva orsaken till många av dagens miljöproblem. Det är tid för radikalt nytänkande. I denna bok introduceras ekologismen, en grön politisk ideologi som utgår från en ekologisk helhetssyn på människan och hennes villkor. Den utmanar det industriella projektets idé om kontroll och herravälde över naturen. Istället vill ekologismen inspirera till ett förhållningssätt baserat på samhörighet med, och respekt för, den natur vi är en del av. I boken argumenterar författaren för att det behövs en djupgående förändring, ett grönt skifte. Detta skifte handlar inte enbart om en omställning av våra tekniska system, utan också av vår världsbild och våra värderingar. Det är ett skifte som innefattar våra politiska och ekonomiska strukturer likväl som hur vi ser på oss själva som människor och medvarelser på planeten jorden. Henrik Hallgren är verksam som berättare, föreläsare och kursledare. Han har en fil. mag. i arkeologi från Göteborgs Universitet och har en bakgrund inom museivärlden samt inom olika miljöorganisationer.