Bläddra

Det heliga skrinet : studier i den katolska kyrkans poesi och konst

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
Köp här

Det heliga skrinet : studier i den katolska kyrkans poesi och konst

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
Köp här
Under sin snart 2000-åriga historia har den katolska kyrkans tro inspirerat poeter och konstnärer. Den katolska kyrkan var under flera århundraden den stora kulturbäraren som gav konstnärerna sitt moraliska och ekonomiska stöd. Samtidigt var kyrkans tro inspirationskällan för deras konstnärliga skapande. Det heliga skrinet syftar på jungfru Maria men även på altaret, tabernaklet, monstransen och relikskrinet. Här presenteras klassiska motiv som bebådelsen, inkarnationen, den sörjande modern och Marias upptagelse till himmelen. För att kunna förstå den katolska konsten är det en fördel om man är förtrogen med den tro som har inspirerat konstnärerna. Här ges exempel från evangelierna, konciliebeslut, kyrkofädernas skrifter och berättelser i helgonens liv. författarn ger exempel både från kyrkan i öst och väst. Det heliga skrinet är en klassiker som vänder sig till alla som har intresse för litteraturhistoria, konstvetenskap och kulturhistoria. Författaren är vetenskapsman och han använder sig i sitt studium av en vetenskaplig metod. Som vetenskapsman kan han ej ta ställning till tron som sådan utan endast beskriva hur tron kommer till uttryck i det konstnärliga skapandet.