Bläddra

av:Margaretha Rossholm Lagerlöf, Tomas Björk, Johan Lundberg, Leena Ahtola-Moorhouse, Dace Lamberga, Daniel Prytz, Karin Sidén

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria Utställningskataloger och konstsamlingar
Symbolismen var en internationell konstriktning som fokuserade på den inre, osynliga världen. Konstnärerna hämtade inspiration från det undermedvetna, mystik, minnen, drömmar, känslor och stämningar. I den här boken, som utkommer i samband med den omfattande utställningen Symbolism och dekadens på Prins Eugens…
Köp här

Isbn: 9789186265250

Utgivningsår:20150919

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde

Mediatyp: BB

av:Eva Anderberg, Monica Jonson

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
Läromedlet består av en lärarhandledning som innehåller 24 lektionsförslag utifrån 24 konstbilder på OH. På ett enkelt sätt presenteras en metod att utifrån kända konstverk inspirera eleverna till eget skapande.
Köp här

Isbn: 9789127624290

Utgivningsår:19921111

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av:Elisabet Haglund

Kategorier: Djur och natur i konsten (stilleben, landskap, marinmålningar) Konst Konst: teman och motiv Konstformer Konsthistoria Målarkonst
I den rikligt illustrerade boken möter vi många viktiga molnmålare från sen medeltid och renässans. El Greco tillhör de banbrytande, liksom Turner. och i det moderna måleriet möter vi Salvador Dali, Henry Darger och Karin Mamma Andersson. Konsthistorikern Elisabet Haglund, tidigare chef för Borås konstmuseum och…
Köp här

Isbn: 9789198558845

Utgivningsår:20200323

Utgivare: Themis Förlag

Mediatyp: BC

av:Anna Henningsson

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria Religiös konst
The materials that are used in artworks can function as catalysts for remembrance. They can help us to envisage intangible aspects of the past that are currently hidden from the present. Studies that focus on materials offer us other ways in which we can gain insights into the past that would otherwise have been…
Köp här

Isbn: 9789178199549

Utgivningsår:20201104

Utgivare: Publit

Mediatyp: BC

av:Gilles Deleuze

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
Vecket är ett både historiskt och spekulativt försök att sätta Leibniz filosofi i förbindelse med en barock estetik. Gilles Deleuze spårar begreppet veck le pli på alla områden i Leibniz tänkande. Därmed blir vecket ett operationellt drag som verkar hos Leibniz på samma sätt som i 1600-talets barocka konst i stort.…
Köp här

Isbn: 9789197457545

Utgivningsår:20040920

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BC

av:Kristoffer Arvidsson, Ritwa Herjulfsdotter, Viveka Kjellmer, Bia Mankell, Isabella Nilsson, Patrik Steorn

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria Utställningskataloger och konstsamlingar
Vad har Alexander Roslins societetsporträtt och Tobias Bernstrups fotografiska själviscensättningar i lack och pumps gemensamt? I det nya numret av Skiascope undersöks förbindelser mellan visuella uttryck från 1700-tal och nutid. Boken fungerar som katalog till utställningen ”Gränslöst. 1700-tal speglat i nuet” vid…
Köp här

Isbn: 9789187968969

Utgivningsår:20160428

Utgivare: Göteborgs konstmuseum

Mediatyp: BC

av:Kristoffer Arvidsson, Per Dahlström, Tintin Hodén, Alexandra Herlitz, Patrik Steorn, Martin Sundberg

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria Utställningskataloger och konstsamlingar
Konsthistorien, som den presenteras i översiktsverk och museihängningar, uppfattades länge som ett självklart urval av de främsta och mest förebildliga konstverken. Under senare decennier har inte bara frågan om vilka konstnärer och konstverk som ska inkluderas, utan också själva den konsthistoriska berättelsen…
Köp här

Isbn: 9789198460155

Utgivningsår:20210215

Utgivare: Göteborgs konstmuseum

Mediatyp: BC

av:Yrjö Hirn

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
Under sin snart 2000-åriga historia har den katolska kyrkans tro inspirerat poeter och konstnärer. Den katolska kyrkan var under flera århundraden den stora kulturbäraren som gav konstnärerna sitt moraliska och ekonomiska stöd. Samtidigt var kyrkans tro inspirationskällan för deras konstnärliga skapande. Det heliga…
Köp här

Isbn: 9789186428136

Utgivningsår:19870409

Utgivare: Catholica AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9788881178322

Utgivningsår:20120202

Utgivare: Tukan Förlag

Mediatyp: BC

av:Carl Douglas

Kategorier: Arkeologi Historia Historia och arkeologi Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
The sea has always held a special fascination. It carried people to new continents and enabled trade and progress. But the sea, dark and stormy, also represented a threat to human life. This book is a dramatic, tempestuous, glorious journey through art history. Spectacular paintings have transformed shipwrecks into…
Köp här

Isbn: 9789171265869

Utgivningsår:20221107

Utgivare: Max Ström

Mediatyp: BB

av:Per I. Gedin

Kategorier: Arkitektur Arkitekturhistoria Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
Belönad med Stora Fackbokspriset 2018 När Per I. Gedin planerade ”När Sverige blev modernt” var hans avsikt att skriva en biografi över den framstående konsthistorikern Gregor Paulsson (1889–1977). Denne var dock inte bara verksam som konsthistoriker, utan hade tidigt en målsättning, inspirerad av Ellen…
Köp här

Isbn: 9789100175948

Utgivningsår:20180807

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BC

av:EvaMarie Lindahl

Kategorier: Djur och natur i konsten (stilleben, landskap, marinmålningar) Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
The PhD project of visual artist EvaMarie Lindahl is a practice-based thesis within visual art and critical animal studies that is engaged in decentring the human in art history in favour of non-human animals. Lindahl’s work resulted in a thesis centered around her concept Resistance Within the Museum Fauna. The fauna…
Köp här

Isbn: 9789180592666

Utgivningsår:20221020

Utgivare: EML förlag

Mediatyp: BC

av:Inger Estham, Mari-Louise Franzén

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konstformer Konsthistoria Textil konst
Under 1900-talets första hälft tillskrevs Albrict pärlstickare en rad av medeltidens svenska praktfulla kyrkliga broderier. Med sina två olika yrkesbeteckningar är han kanske mest känd som kyrkomålaren Albertus Pictor. Inger Estham, tidigare chef för textilenheten vid Riksantikvarieämbetet och Statens historiska…
Köp här

Isbn: 9789178444595

Utgivningsår:20211215

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av:Edmund de Waal

Kategorier: Keramik och glaskonst Kommersiell konst och design Konst Konst: teman och motiv Konstformer Konsthistoria
En näve lera från en kinesisk bergssluttning bär på ett löfte: med rätt behandling kan den förvandlas till skinande, vitt porslin. En magisk process som har fascinerat människor i alla tider. Författaren och keramikern Edmund de Waal ger sig ut på uppdrag att spåra porslinets brokiga och spännande historia. Resan…
Köp här

Isbn: 9789173377935

Utgivningsår:20170308

Utgivare: Brombergs

Mediatyp: BB

av:Ross King

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
Efter mer än 500 år är katedralen Santa Maria del Fiore i Florens fortfarande en unik sevärdhet. Redan då byggnadsarbetet påbörjades ansågs katedralen omöjlig att slutföra på grund av kupolens enorma storlek. Det blev renässansens största arkitektoniska utmaning och än i våra dagar är det den största murade kupol som…
Köp här

Isbn: 9789189442603

Utgivningsår:20030101

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av:Peter Gillgren

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
Många forskare med utländsk bakgrund, flera av dem flyktingar, har berikat Sverige men är trots det fortfarande okända. Efter att Vitterhetsakademien bytt namn på sin biografiserie från Svenska lärde till Lärda i Sverige blev det dock möjligt att i den även uppmärksamma utländska humanistiska forskare som verkat här.…
Köp här

Isbn: 9789198744149

Utgivningsår:20221104

Utgivare: Bokförlaget Langenskiöld

Mediatyp: BB

av:Birgitta Calagos

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: konst och underhållning Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Hantverk och handarbete Konst Konst: teman och motiv Konstformer Konsthistoria Livsstil, hobby och fritid Mattvävning och mattknytning Textil konst
Från bondmora till konstväverska. Cilluf Olsson 1847 1916 Från bondmora till konstväverska. Cilluf Olsson 1847 1916 är en biografi över väverskan Cilluf Olsson från Österlen. Hon blev en av de mest betydelsefulla profilerna inom den skånska hemslöjdsrörelsen och hennes insatser belönades med flera medaljer och…
Köp här

Isbn: 9789187151149

Utgivningsår:20191206

Utgivare: Kulturhistoriska Bokförlaget

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria Människan i konsten Porträtt
The Swedish National Portrait Gallery at Gripsholm is the oldest such gallery in the world, originating in the art collection, modest by international standards, which Gustav Vasa kept at the castle. Only in the times of Hedvig Eleonora and later Gustav III did a larger holding develop here. This laid the basis for…
Köp här

Isbn: 9789171009159

Utgivningsår:20220909

Utgivare: Nationalmuseum

Mediatyp: BB

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria Socialhistoria och kulturhistoria
Ränder, rytm, riktning är ett fördjupande och bildrikt verk där inblick i rändernas historia, betydelse och sammanhang ges liksom förståelse för hur denna enkla forms betydelse har skiftat. Från att utmärka fördömda individer till att signalera trendriktighet, från att kommunicera konfidentiell konsumtion till att…
Köp här

Isbn: 9789171085672

Utgivningsår:20131004

Utgivare: Nordiska Museets Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9788881178407

Utgivningsår:20110808

Utgivare: Tukan Förlag

Mediatyp: BC

av:Eva-Lena Bergström

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: konst och underhållning Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
Agnes Widlund kom till Sverige från Ungern, via Paris. I Stockholm drev hon från 1943 under tre decennier framgångsrikt Konstsalongen Samlaren, en avantgardistisk knutpunkt för konstnärer, samlare och kritiker. Hon presenterade banbrytande utställningar med Olle Bærtling, Georges Braque, Henri Matisse, Fernand…
Köp här

Isbn: 9789198664485

Utgivningsår:20230414

Utgivare: Appell Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9788881178339

Utgivningsår:20110808

Utgivare: Tukan Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Fotografi Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
”ett praktverk om fotografiets och fotograferandets historia. Hon har tillsammans med 15 andra experter sammanställt, producerat och redigerat vad som nog bör ses som ett svenskt standardverk för fotohistoria. Betyg 5” BTJ Fotografihistorier skildrar fotografin i Sverige från tidigt 1800-tal och in i vår…
Köp här

Isbn: 9789127177000

Utgivningsår:20220617

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Historiografi Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
Svensk konsthistoria som ämne har varit i ständig förändring och expansion sedan de första professurerna i konsthistoria inrättades för drygt hundra år sedan. Konstmuseiväsendet utvecklades parallellt med den vetenskapliga grenen och gick från ett enda Nationalmuseum i Stockholm till flera regionala och lokala museer…
Köp här

Isbn: 9789189361171

Utgivningsår:20221115

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av:Eva Atle Bjarnestam

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
Stilhistoria är en särskilt spännande sorts historia. En historia utan kungar och krig; en historia om föremålen vi omgett oss med och hur de ändrat sig under tidernas lopp. Följ med på en hisnande resa från Mesopotamiens och Egyptens kulturer genom Grekland och Rom, möt kelter och germaner, fångas av medeltidens…
Köp här

Isbn: 9789151925998

Utgivningsår:20191111

Utgivare: Drängahuset Handelsbolag

Mediatyp: BB

av:Hisako Ichiki, Takao Umehara

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
Ordboken definierar, men det är du som skapar. Det är utgångspunkten för Extra ordinär, en liten och mycket underhållande presentbok om formgivning. Alla de där föremålen vi omges av i vardagslivet pennor, toalettpapper, slevar, häftstift, avloppsrensare, spagetti och förlängningssladdar kan sättas in i helt nya…
Köp här

Isbn: 9789177387084

Utgivningsår:20050829

Utgivare: Telegram Bokförlag

Mediatyp: BB

av:Carl Douglas, Björn Hagberg, Martin Widman

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
Havet har alltid fascinerat människan. Det var havet som tog människor till nya kontinenter och det var havet som möjliggjorde handel och utveckling. Men det var också havet som hotade människor och liv, som var mörkt och stormigt. I dag uppfattar vi havet som något vackert men historiskt sett sågs alltså havet ofta…
Köp här

Isbn: 9789171265777

Utgivningsår:20221107

Utgivare: Max Ström

Mediatyp: BB

av:Hedvig Mårdh

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
The neoclassical Gustavian style, perhaps like no other style, has been systematically embraced by the official heritage institutions in Sweden, including the academic discipline of art history. This study presents the actors, human and non-human, that have contributed to the resilient position of the Gustavian style…
Köp här

Isbn: 9789155498580

Utgivningsår:20170428

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9786068265575

Utgivningsår:20190101

Utgivare: Idea Design & Print

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9788881178377

Utgivningsår:20111027

Utgivare: Tukan Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185716890

Utgivningsår:20011212

Utgivare: Ödins Förlag AB

Mediatyp: BB

av:Anna Spaak, Vic Hendeberg, Catrin Carlberg

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
Människan har alltid haft ett behov av att uttrycka sig och avbilda sin värld. Konsten har genom alla tider haft olika funktioner och ändamål. Under den tidiga stenåldern gjordes grottmålningar i samband med magiska riter för att man skulle få en lyckad jakt. Innan kameran uppfanns användes konsten till att avbilda…
Köp här

Isbn: 9789197523042

Utgivningsår:20100907

Utgivare: Stenberg-Schentz Förlag

Mediatyp: BC

av:Robert Cumming

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
Detta är ett oumbärligt referensverk för alla som vill upptäcka, uppleva och till fullo förstå den västerländska konsten. Boken ger kunskap om de centrala konströrelserna och stilarna, från klassisk till konceptuell konst, och beskriver över 600 av de största konstnärerna genom tiderna. Berömda verk från alla genrer…
Köp här

Isbn: 9789171304216

Utgivningsår:20061101

Utgivare: Damm förlag

Mediatyp: BC

av:Kristoffer Arvidsson

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
Kärv spansk modernism, stringent konkretism, expressivt Cobra-måleri och Lucio Fontanas snittade duk. Med den forskningsbaserade utställningen Det universella språket. Efterkrigstidens abstrakta konst undersöks efterkrigstidens abstrakta måleri med utgångspunkt i museets samling. Visuellt slagkraftiga bilder bjuder in…
Köp här

Isbn: 9789187968990

Utgivningsår:20180613

Utgivare: Göteborgs konstmuseum

Mediatyp: BC

av:Märta Holkers

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
Upplev det svenska måleriet genom tiderna i en volym! Den svenska målarkonstens historia börjar med 1100-talets kalkmåleri i kyrkorna och slutar med 1990-talets Ernst Billgren. För att ge sig i kast med ett så omfattande ämne, krävs både mod och förmåga att skriva om alla de stora målarna och deras mest kända…
Köp här

Isbn: 9789174246056

Utgivningsår:20160906

Utgivare: Bonnier Fakta

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172036451

Utgivningsår:20041029

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av:Kristorffer Arvidsson, Jeff Werner

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Detta är det första numret av Göteborgs konstmuseums skriftserie Skiascope. Namnet är hämtat från ett instrument som den inflytelserike museimannen Benjamin Ives Gilman utvecklade i början av 1900-talet för att ge betraktaren möjlighet att fokusera på konsten i den enligt upphovsmannen, ofta alltför stora och tätt…
Köp här

Isbn: 9789187968648

Utgivningsår:20090401

Utgivare: Göteborgs konstmuseum

Mediatyp: BC

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
COUNT CARL GUSTAF TESSIN (1695-1770) the Swedish diplomat and politician, was one of Sweden’s greatest art collectors. During his time as ambassador in Paris, from 1739 to 1742, he purchased and commissioned a great amount of art. Today, after more than 260 years, Tessin’s art collection continues to…
Köp här

Isbn: 9789197958882

Utgivningsår:20170116

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

av:Lars O Ericsson, Rikard Ekholm

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konsthistoria
Med Lars O Ericssons inträde på den svenska konstscenen, som konstkritiker på Dagens Nyheters kultursidor 1987, ändrades den kritiska receptionen av den samtida konsten. Konsten hade förändrats i grunden, men kritiken hade blivit kvar i en förlegad position. Ericsson blev med sitt postmoderna perspektiv Sveriges…
Köp här

Isbn: 9789186593537

Utgivningsår:20130901

Utgivare: Orosdi Back

Mediatyp: BB