Bläddra

Det komplexa sjukhuset : att leda djupgående förändringar i en multiprofessionell verksamhet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Det komplexa sjukhuset : att leda djupgående förändringar i en multiprofessionell verksamhet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Ingenstans i västvärlden verkar man vara nöjd med hur sjukvården fungerar. Nationella förbättringsansatser kan gå i olika riktningar i försöken att förbättra vården och öka effektiviteten. Men ingenting verkar hjälpa, kanske därför att reformerna verkar vara inriktade på att hålla de totala kostnaderna under kontroll. I synnerhet sjukhusen verkar vara oerhört komplexa och svåra att leda och styra.

Boken handlar om hur man teoretiskt och praktiskt kan hantera komplexiteten när man vill utveckla ett sjukhus i riktning mot att ge patienterna bättre vård – utan att det behöver kosta mer. Det kräver uthållighet och systematik, baserat på en ingående förståelse av komplexitetens natur. Till komplexiteten hör att sjukhuset är en multiprofessionell organisation, där vården utförs av skilda legitimerade yrkesgrupper. För att utveckla sin kompetens blir man beroende av erfarnare kollegor inom sin specialitet, medan samspelet i vardagen mellan professionella grupper kan ha lägre prioritet.

I boken redovisas hur ett regionalt sjukhus utvecklar ett ledningssystem för att kunna driva ett systematiskt förbättringsarbete över professionella och organisatoriska gränser, så att professionerna utvecklar sin yrkesidentitet till att omfatta sjukhuset som helhet och inte bara den egna specialiteten.

Den teoretiska och pedagogiska ansatsen har giltighet för alla som är intresserade av förändringsledarskap i stora organisationer, inte bara inom vården. Boken kan också användas för yrkeslegitimerande utbildningar inom hälso- och sjukvård.