Bläddra

Det låsta nätet och anonymitetens fiender

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Det låsta nätet och anonymitetens fiender

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Nätet håller på att förvandlas. Avgifter och lösenord krävs för tillgång till information, nya lagar och regleringar styr användandet och kriget mot piratkopieringen går vidare - med informationsfriheten och den personliga integriteten som de första offren. Vad hände med den öppenhet och frihet som var en bärande tanke i Nätets barndom?

I fyra essäer, som behandlar olika aspekter av Nätets funktionssätt, förklarar författaren begreppet lås, visar att anonymiteten, som kan garanteras med låsens hjälp, är en omistlig del av ett fritt och demokratiskt samhälle, reder ut för- och nackdelar med den pågående fragmentisering av Nätet som kallas Splinternets och belyser till sist den allt mer upptrappade konflikten mellan upphovsrättsinnehavare och användare av olika typer av information på Nätet.

Låsen är "nyckeln" till lösningen av dessa brännande frågor. Låsens utformning kommer att avgöra om informationsrevolutionen skall bli en frihetsrevolution.

Läs boken online här ->