Bläddra

Det öppna och det slutna : religionshistoriska essäer

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Köp här

Det öppna och det slutna : religionshistoriska essäer

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionshistoria
Köp här
Religionshistoria är varken studiet av det helt andra eller det fullständigt förlorade, utan snarare av den historiska människan, just så som vi känner igen henne i oss själva. Denna igenkännliga människa är i stånd till många ting. Hennes inbillningsförmåga har frambringat ett oräkneligt antal såväl förtjusande som förskräckande världar, apparaturer, maskeringar, hyperboler och charader. Vi befinner oss i henne och hon befinner sig i oss. I åtta essäer visar Peter Jackson hur det jämförande studiet av de mest skiftande företeelser i ett brett kulturhistoriskt perspektiv från paleolitiska figuriner och fornindisk kultdiktning till börskraschen på Wall Street och svarta mässor i 1800-talets Paris kan bidra till förståelsen av religionens egenart.