Bläddra

Det ovägbaras tyngd : Vattenfall och ingenjörens roll

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Det ovägbaras tyngd : Vattenfall och ingenjörens roll

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
Författaren prövar och demonstrerar i denna bok möjligheten att komma till nya insikter genom att analogiskt använda klassiska filosofers och författares tänkande som undersökningsmetod.

I centrum står kraftföretaget Vattenfall och den roll dess ingenjörer spelade under grundläggningsperioden för hundra år sedan jämförd med deras förändrade roll och situation idag. Författaren ställer frågan: går allt att mäta och kan ingenjören verkligen förutse och kalkylera allt vad som krävs eller måste han ge akt på imponderabilia, dvs det ovägbara, och betyder det att ingenjören är begränsad och hän­visad till just det faktiskt mätbara?

Nils Friberg är numera pensionerad från Vattenfall. Han har tidigare varit projektsponsor för dialogseminarier i samarbete mellan Vattenfall och Kungl. Tekniska Högskolan. Boken har sin bas och sitt ursprung i forsknings­området Yrkeskunnande och teknologi vid KTH i Stockholm.