Bläddra

Det tar tid – om effekter av skolpolitiska reformer. SOU 2013:30 : Delbetänkande från Utredningen om förbättrade resultat i grundskolan

Köp här

Det tar tid – om effekter av skolpolitiska reformer. SOU 2013:30 : Delbetänkande från Utredningen om förbättrade resultat i grundskolan

Köp här
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA.

Ökad läsförståelse och måluppfyllnad i grundskolan - när får åtgärderna effekt?

Utredarens uppdrag är att i ett första steg bedöma när de åtgärder som har vidtagits från 2007 och framåt, för att höja kunskapsnivån och öka måluppfyllelsen i grundskolan, kan förväntas få avsedd effekt. Denna del av uppdraget redovisas i detta delbetänkande.
Utredningen ska dessutom i ett senare betänkande belysa hur reformer på skolområdet bör genomföras för att underlätta utvärdering samt vilka relevanta data som behövs för sådan utvärdering.