Bläddra
Sökresultat för Utbildningsdepartementet... Rensa filter?

av: Utbildningsdepartementet

HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Ökad läsförståelse och måluppfyllnad i grundskolan – när får åtgärderna effekt? Utredarens uppdrag är att i ett första steg bedöma när de åtgärder som har vidtagits från 2007 och framåt, för att höja kunskapsnivån och öka måluppfyllelsen i grundskolan, kan förväntas få avsedd…
Köp här

Isbn: 9789138239322

Utgivningsår: 20130507

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Utbildningsdepartementet

HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Uppdraget har varit att föreslå ett system för nationell samordning, rådgivning och stöd till den kliniska forskningens aktörer. I direktivet pekar man på betydelsen av kliniska studier av läkemedel, medicintekniska produkter och behandlingsmetoder för Sverige. Som en viktig bakgrund…
Köp här

Isbn: 9789138240595

Utgivningsår: 20140109

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Utbildningsdepartementet

Kategorier: Juridik
För att klara kraven i dagens arbetsliv behövs en gedigen kompetens och yrkeskunnande. Men lärande sker inte bara i formella utbildningar. Det sker också informellt i arbetet och på fritiden, och genom icke-formellt lärande i t.ex. personalutbildning och studiecirklar. Validering syftar till att synliggöra och erkänna…
Köp här

Isbn: 9789138245699

Utgivningsår: 20170315

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Utbildningsdepartementet

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
SLUTSÅLD. En särskild utredare ska undersöka hur arbetssituationen för rektorerna inom skolväsendet kan förändras i syfte att öka förutsättningarna för förbättrade elevresultat i skolan. Utredaren ska kartlägga och analysera faktorer som påverkar rektorernas ansvar och befogenheter samt möjligheten att bedriva ett…
Köp här

Isbn: 9789138242520

Utgivningsår: 20150327

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Utbildningsdepartementet

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
Utredningen föreslår bl.a. att det högskoleförberedande teknikprogrammet får en yrkesutgång, vilket ska underlätta elevers övergång till arbetslivet efter genomförd utbildning. Vidare föreslår utredningen förändringar i naturbruksprogrammet, som syftar till att säkerställa programmets yrkeskaraktär.
Köp här

Isbn: 9789138242629

Utgivningsår: 20150401

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Utbildningsdepartementet

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Enligt kommittédirektiv (2013:29) ska utredningen U 2013:02 utvärdera statsbidraget till särskilda insatser på skolområdet (SIS) för att få kunskap om hur bidraget fördelas och om användningen är effektiv. Vid behov ska utredningen även lämna förslag på hur användningen och fördelningen…
Köp här

Isbn: 9789138242834

Utgivningsår: 20150416

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Utbildningsdepartementet

Kategorier: Juridik
Unga forskare bör få tydligare anställningar och en förutsägbar karriärstruktur, föreslår utredningen. Att attrahera unga, begåvade personer till en karriär inom akademin är en framtidsfråga. Sverige är ett litet land med stora ambitioner att vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. Utredningens förslag syftar…
Köp här

Isbn: 9789138244319

Utgivningsår: 20160404

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789138317372

Utgivningsår: 20030107

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Utbildningsdepartementet

Innehåller läroplanerna för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan med en kort inledande kommentar. Anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet.
Köp här

Isbn: 9789138314135

Utgivningsår: 20030106

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Slutbetänkande av Utredningen om utsatta barn i skolan Utbildningsdepartementet

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Den 1 oktober 2009 utsågs jag till särskild utredare med uppdrag att leda Utredningen om översyn av skolans arbete med utsatta barn (U 2009:05). Uppdraget är omfattande (dir. 2009:80) och innebär att jag ska ge en samlad bild av ett område som till sin karaktär är svårdefinierat.
Köp här

Isbn: 9789174376135

Utgivningsår: 20120606

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC