Bläddra

Diagnos och riskhantering i primärvården

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Primärvård

Diagnos och riskhantering i primärvården

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Primärvård
Köp här

Diagnos och riskhantering i primärvården beskriver allmänsjuk­vården när den är som bäst och visar hur allmänläkare kan hantera frågor för att arbetet ska fungera så bra som möjligt. Här beskrivs primärvården som evidensbaserad och patientcentrerad. Den kräver högt utvecklade interpersonella förmågor och stor diagnostisk skicklighet. Och den inbegriper såväl traditionella återkommande patientbesök baserade på sjukdomshistorik och undersökningar som forskningsbaserad statistik.

Den här boken visar helheten men också de viktiga detaljerna, ger en bild av kontexten inom vilken allmänläkare arbetar och beskriver noggrant hur de bäst utför sin roll. Diagnos och risk­hantering i primärvården lyfter fram vikten av den terapeutiska relationen mellan läkare och patient samt ger viktiga redskap för alla hälso- och sjuk­vårds­­anställda som vill förbättra patientvården – oavsett om ordinationer skrivs eller inte.

Diagnos och riskhantering i primärvården riktar sig till allmän­läkare under specialistutbildning, läkarstudenter och kliniska lärare. Den kan också läsas med behållning av redan yrkesverk­samma läkare.