Bläddra

Diagnostiskt prov i engelska för grundskolan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Köp här

Diagnostiskt prov i engelska för grundskolan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: modersmål Läromedel: språk
Köp här
De två diagnostiska prov i engelska som ingår i denna studiesats utgörs av ett test för grundskolan och ett för gymnasieskolan, jämte rättningsmall med inplaceringstabell samt ett block med svarsblanketter. Alla tre komponenterna kan köpas var för sig. Lämpligt är förmodligen att gymnasieskolans tvååriga linjer i första hand väljer grundskoletestet. Materialet har sedan 1969 testats på tusentals elever på såväl ungdomsskolan som vuxengymnasier. Slutpoängen har på så sätt kunnat relaterats till den svenska skolan, och uppfyller därför ett sedan länge känt behov vid diagnos i engelskundervisningen. Tidsåtgången kan beräknas till cirka 80 minuter och med hjälp av rättningsmallen och svarsblanketten underlättas rättningsarbetet avsevärt.