Bläddra

Digitaliseringen av skolan

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Digitaliseringen av skolan

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Det går inte längre att diskutera om skolan ska använda datorer i undervisningen, utan på vilket sätt IT bäst kan stödja lärande. Digital kompetens är ett begrepp som lyfter fram kunskaper som behövs i dagens och morgondagens samhälle och arbetsliv. Jan Hylén presenterar argument och forskningsresultat om IT i skolan, vilka statliga insatser som har genomförts och vad utfallet har blivit. Han sammanfattar utvärderingar, internationella jämförelser och forskning och sätter dem i relation till den politiska diskussionen. Särskilt lyfter han fram fyra trender som kommer att påverka svensk utbildning i framtiden, nämligen att:

  • innehållet frigörs från sin förpackning
  • användarna blir producenter
  • det informella lärandet ökar med hjälp av Internet
  • lärande sker oberoende av tid och rum.

Denna reviderade upplaga innehåller bland annat en genomgång av forskningen om en dator till varje elev och ett nytt kapitel om den internationella diskussionen om vilka framtidskompetenser som eleverna behöver.

Till boken hör en webbsida: www.studentlitteratur.se/digitaliseringenavskolan

Där kan du ta del av en filmad föreläsning där författaren beskriver bokens innehåll. På insidan av bokens pärm finns uppgifter om hur du loggar in på sidan.

Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare samt alla som arbetar inom undervisningsområdet, t.ex. skolledare, kommunala beslutsfattare m.fl.