Bläddra

Digitalteknik

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.

Digitalteknik

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Denna bok bygger på ett material som använts som läromedel i många kurser i digitalteknik inom högskolan där det inte ställts särskilda krav på förkunskaper varken inom matematik eller elektronik.
Varje kapitel innehåller lösta exempel och avslutas med övningsexempel.
Boken är främst anpassad för högskoleingenjörsutbildningar inom data- och elektroteknik samt mekatronik. Genom de begränsade förkunskapskraven torde boken även vara användbar i många andra utbildningar och kurser på skilda nivåer och med olika inriktningar.

Läs mer
Innehåll och kapitelindelning:
Kapitel 1 Talsystem och koder
Digitala system. Positionstalsystem.
Koder. Övningsuppgifter.
2 Logisk algebra. Grindfunktioner.
Logiska funktioner och grindar. Logisk algebra.
Förenklingar med Karnaugh-diagram. NAND- och NOR-logik.
Förenklingar med McCluskey´s metod. Ytterligare grindtyper.
Egenskaper hos grindar. Övningsuppgifter.
3 Kombinatoriska nät.
Ankodare. Avkodare. Multiplexer. Demultiplexer.
Adderare. Komparator. Egenskaper hos grindar.
Övningsuppgifter
4 Vippor.
Latchar. Vippor. Övningsuppgifter.
5 Sekvenskretsar.
Analys av sekvensnät. Syntes av sekvensnät.
Speciella sekvenskretsar. Asynkrona sekvensnät.
Övningsuppgifter.
6 A/D- och D/A-omvandling.
ALU. Minnesenhet. CPU. Övningsuppgifter.
Appendix A En introduktion till VHDL.
B Digitala kretsar

TTL. CMOS. Programmerbara logiska kretsar.
ASIC. Halvledarminnen.

Om författarna
Lars Nordlund och Ingmar Wiklund har båda lång erfarenhet av undervisning i ämnet vid Chalmers tekniska högskola.