Bläddra

Diktarröster om friheten : Engelska författare och frihetsrörelserna i Europa 1789-1860

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Köp här

Diktarröster om friheten : Engelska författare och frihetsrörelserna i Europa 1789-1860

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Köp här
Erik Frykman följer de engelska författarnas reaktioner på de kontinentala frihetsrörelserna. vilka snabbtecknas som bakgrund till de litterära alstren. Som komplement till författarrösterna visas också hur tidskriften Punch i ord och bild kommenterade revolutionsåret 1848 och några av de följande åren.