Bläddra

Diskriminering på grund av funktionsnedsättning

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Diskriminering på grund av funktionsnedsättning

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här
En handbok om svenska och europeiska diskrimineringslagar och rättspraxis i relation till människor med funktionsnedsättning. Annika Jyrwall Åkerberg är en av Sveriges ledande jurister inom mänskliga rättigheter i relation till människor med funktionsnedsättning. Under de senaste 15 åren har Annika arbetat med mänskliga rättigheter på såväl internationell, regional, nationell som lokal nivå. Hon har bland annat arbetat vid FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter i Genève, för FNs specialrapportör för funktionshindersfrågor samt författat den svenska funktionshindersrörelsens tre olika alternativa rapporter om hur Sverige lever upp till mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Arbetet med dessa alternativrapporter liksom det nära samarbetet med funktionshindersrörelsen har medfört att Annika kunnat identifiera olika aspekter av diskriminering relaterat till olika funktionsnedsättningar. Dessa erfarenheter och lärdomar är något hon använder när hon beskriver och analyserar regelverk och rättsfall i denna bok. Boken går bland annat igenom Europeiska Unionens rättsakter Och rättsfall som behandlar diskriminering samt hur de relaterar till svenska bestämmelser; - Europakonventionens samtliga rättighetsområden i relation till människor med funktionsnedsättning samt utifrån ett diskrimineringsperspektiv; - samtliga former av diskriminering i relation till de olika samhällsområden som täcks av Diskrimineringslagen, även bristande tillgänglighet; - övriga svenska lagar som förbjuder diskriminering och som kan vara relevanta för personer med funktionsnedsättning.