Bläddra

Diskurs

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Diskurs

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Vad menar vi med diskurs? Vilka diskursbegrepp och diskursanalytiska metoder finns i nutida samhällsvetenskap? Hur används metoderna?. Boken ger en omfattande översikt över diskursanalysens olika begrepp och metoder. Samtidigt presenterar den de tanketraditioner från vilka dessa begrepp har utvecklats.

Läs mer
Diskursbegreppet väcker mycket debatt och uppfattas på en rad olika sätt inom nutida samhällsvetenskap. Författaren bedömer ett antal relevanta kritiska invändningar och undersöker hur diskursanalysen kan hjälpa oss att förstå identitetsbildning, hegemoni och förhållandet mellan struktur och handling. Boken ger en stimulerande introduktion till diskursbegreppet för studenter och forskare inom alla samhällsvetenskaper.

Om författarna
David Howarth är lektor i politisk teori vid Department of Government vid University of Essex.