Bläddra

Dricksvatten : vårt viktigaste livsmedel

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Köp här

Dricksvatten : vårt viktigaste livsmedel

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Köp här
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det måste vara hälsosamt och alltid finnas i tillräcklig mängd. Till vad använder vi dricksvattnet? Behöver vi hushålla med användningen av dricksvatten för att kommunernas vattentäkter eller din privata brunn ska räcka till? Många kommuner har tvingats utfärda restriktioner att använda dricksvattnet särskilt under sommaren under de senaste åren. Varmare klimat ger längre växtsäsong med ökad avdunstning och minskad grundvattenbildning samt mindre tillrinning till floder och sjöar. Hur klarar vi nästa långa torrperiod? Det behövs fördjupade kunskaper om hur dricksvatten bildas och lagras. Kommunerna måste skapa dricksvattenplaner. På så sätt skapas möjlighet till en framtida hållbar dricksvattenförsörjning. Boken är avsedd att användas på universitetens miljövetenskapliga, naturvetenskapliga och övriga dricksvattenrelaterade utbildningar. Boken är även skriven för politiker, verksamma inom vatten och avlopp samt alla andra med intresse för vatten och särskilt de med privata brunnar.