Bläddra

Drycker och ansvarsfull alkoholservering

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck

Drycker och ansvarsfull alkoholservering

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck
Köp här
Vem får man servera alkohol och vad måste man ta hänsyn till? Det är huvudfrågorna som ställs i Drycker och ansvarsfull alkoholservering.

Läs mer
Utmärkande drag
- Varje kapitel inleds med avsnittets mål
- Innehåller gruppuppgifter och etiska dilemman
- Verklighetsbaserade exempel sätter ämnet i ett sammanhang
Att servera drycker innebär att förmedla en smakupplevelse. Gästen ska trivas och vilja komma tillbaka. Krogen ska också vara en trivsam och säker plats för såväl gäster som personal. För att uppnå detta är arbetet med ansvarsfull alkoholservering en viktig del.
Drycker och ansvarsfull alkoholhantering är uppdelad i fem delar. Den första delen ger en bakgrund till alkoholhistorien och följs av en del som behandlar varma och kalla drycker. Del tre behandlar alkoholskador och följs av en del som behandlar det praktiska arbetet med servering av drycker. Boken avslutas med en del som behandlar etiska frågor kopplat till alkoholservering.
Varje kapitel inleds med vilka mål som finns för kapitlet. Insprängda i texten finns gruppuppgifter och etiska dilemman för eget ställningstagande. Tydligt utsatta finns också verklighetsbaserade exempel som knyter samman faktatexten med den yrkesverksammes vardag.
Boken är främst avsedd för kursen drycker och ansvarsfull alkoholservering på Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet, men den är också användbar i samband med fortbildning kring ansvarsfull alkoholservering.

Om författarna
Ingrid Lindholm är socionom och arbetar med tillståndsfrågor i Malmö stad. Hon har i många år arbetat statligt och kommunalt med tillstånds- och avtalsfrågor på offentlig plats.