Bläddra

E-handel A Lösningar

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

E-handel A Lösningar

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
H2000 E-handel A har konsumentperspektivet som utgångspunkt, men avslutar med att ta upp e-handeln ur ett företagarperspektiv.

Läs mer
Boken har följande kännetecken:
- Ger en övergripande introduktion till e-handel
- Gör eleverna till medvetna Internetanvändare
- Utvecklar förmågan att hitta nya affärsmöjligheter via Internet
- Orienterar om vilka transport- och miljövinster som kan uppnås via e-handel
- Ger kunskap om vilka rättsregler som styr e-handeln
Förutsättningarna för den elektroniska handeln förändras fort. En del av det som var nytt i e-handelns barndom känns redan som självklarheter. Boken har därför kraftigt omarbetats i sin fjärde upplaga. Faktatexter, sifferunderlag, webbadresser, illustrationer och övningsuppgifter har fått en uppfräschning. Samtidigt har ett antal nya avsnitt tillkommit, till exempel källkritik vid informationssökning, betalning av tjänster på nätet, säkerhet, virus, brandväggar och dataintrång.
Lärarhandledningen innehåller kommentarer och pedagogiska tips till både faktatext och uppgifter i respektive kapitel. Här finns också PowerPoint-underlag, provuppgifter och lösningar till provuppgifterna. På den tillhörande cd:n finns PowerPoint-bilder, prov och lösningar till prov med möjlighet att göra tillägg eller justeringar i de digitala.
Till fakta-och övningsboken hör ett Lösningshäfte med svar på lärobokens övningar.

Om författarna
Författare är Anders Pihlsgård - konsult och gymnasielärare i ekonomiska ämnen, Bo Skandevall - gymnasielärare i handels- och dataämnet samt upphovsman till de nationella kursplanerna för Näthandel A-C.