Bläddra

Effektanalys av Vinnväxt-programmet : analys av effekter och nytta

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Nationalekonomi
Köp här

Effektanalys av Vinnväxt-programmet : analys av effekter och nytta

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Nationalekonomi
Köp här
Rapporten har fokus på att utvärdera Vinnväxts effekter på regional och nationell policy, på innovationssystem och regioner samt på deltagande Triple Helixaktörer (akademin, offentliga aktörer och näringsliv).

Vinnovas effektanalyser syftar till att värdera och förstå effekter av Vinnovas verksamhet på hållbar tillväxt, samhällsnytta och utvekling av innovationsssystem. Beställ rapporten för att själv kunna ta del av både metoder och analys!