Bläddra

av:Jonas Grafström, Christian Sandström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Nationalekonomi
Går det att förena ekonomisk tillväxt med hållbar utveckling? Den här boken beskriver hur miljöskadliga utsläpp och användningen av naturresurser i Sverige har förändrats över tid. Sedan 1990 har Sveriges befolkning ökat med drygt 1,6 miljoner och ekonomin nästan fördubblats. Samtidigt har koldioxidutsläppen minskat…

Isbn: 9789180202039

Utgivningsår:20201120

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Nationalekonomi
Rapporten har fokus på att utvärdera Vinnväxts effekter på regional och nationell policy, på innovationssystem och regioner samt på deltagande Triple Helixaktörer (akademin, offentliga aktörer och näringsliv).

Isbn: 9789187537479

Utgivningsår:20160513

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Sten Rylander

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
För ett par decennier sedan var bilden av Afrika präglad av krig, svältkatastrofer och larmrapporter om aids. I dag är bilden av kontinenten en annan. Analytiker talar om snabb ekonomisk tillväxt och större politisk stabilitet. Afrika har blivit en kontinent av möjligheter. Vad ligger bakom denna vändning? Den…

Isbn: 9789177891925

Utgivningsår:20200323

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BC

av:Kina Zeidler

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Industrier och branscher It-sektorn Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen Nationalekonomi
Vad är hemligheten bakom några av världens mest framgångsrika techbolag? För första gången berättas hela historien om hur lilla Sverige blev bäst i världen på att producera globala succéer. Genom unika intervjuer med grundarna bakom företag som Spotify, Skype, Klarna och Mojang och intervjuer med över 100 anställda,…

Isbn: 9789163615115

Utgivningsår:20180331

Utgivare: Pagina Förlags

Mediatyp: BB

av:Klas Eklund

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Nationalekonomi
De flesta håller nog med om att rättvis fördelning, välstånd och arbete åt alla bör vara viktiga mål för den ekonomiska politiken. Inte lika många gillar ekonomisk tillväxt. Vissa ser framför sig en bild av miljöförstöring och själlös konsumism. Ändå är tillväxt en förutsättning för god standard, inkomster som räcker…

Isbn: 9789144108544

Utgivningsår:20150904

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Jesper Roine

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Nationalekonomi
»En saklig och lättillgänglig sammanfattning. En perfekt bok för den som vill veta mer och samtidigt kunna delta i diskussionerna Det svenska perspektivet är dessutom berikande att ha närvarande i sin läsning.« Tidningen Kulturen Den franske ekonomen Thomas Pikettys 970-sidiga Le capital au XXIe siècle (Capital in the…

Isbn: 9789187419621

Utgivningsår:20150225

Utgivare: Volante

Mediatyp: BC

av:Lars Jonung

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Nationalekonomi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Den globala finanskris som bröt ut 2008 har utlöst en livlig debatt om mål, medel och regelverk för penning- och finanspolitiken. Gamla insikter och sanningar har ifrågasatts. Här finns femton bidrag vilka belyser aspekter på denna diskussion. De presenterades ursprungligen vid ett symposium i Lund Makropolitik i kris,…

Isbn: 9789172673892

Utgivningsår:20161212

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av:Mats Alvesson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Konsumtion och konsumism Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Dagens samhälle utmärks av grandiosa självbeskrivningar och anspråk i stor skala. Detta samtidigt som kampen om godbitarna – yrkespositioner, utbildning och konsumtion – i allt högre grad handlar om ett nollsummespel. Varumärkta produkter uttrycker identitet och tjusighet. Men mycket av detta är­ ­substanslöst prat och…

Isbn: 9789173899277

Utgivningsår:20110221

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BC

av:Kina Zeidler

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Industrier och branscher It-sektorn Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen Nationalekonomi
Vad är hemligheten bakom några av världens mest framgångsrika techbolag?  För första gången berättas hela historien om hur lilla Sverige blev bäst i världen på att producera globala succéer.  Genom unika intervjuer med grundarna bakom företag som Spotify, Skype, Klarna och Mojang och intervjuer med över 100…

Isbn: 9789163600470

Utgivningsår:20190507

Utgivare: Pagina

Mediatyp: BC

av:Stellan Tengroth

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Miljöpolitik och miljöpolicy Nationalekonomi
Tillväxt till döds handlar om att se mönster, reflektera och att våga ställa de obekväma frågorna. Med vardagliga liknelser blir det obehagligt tydligt att fortsatt ekonomisk tillväxt inte längre är ett val. Inte bara visar den det orimliga i att fortsätta som vanligt, den ger också personliga reflektioner kring…

Isbn: 9789197879309

Utgivningsår:20100409

Utgivare: Stellan Tengroth

Mediatyp: BC

av:Sandro Scocco

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Migration, immigration och emigration Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Den 16 juni år 2015 annonserade Donald Trump att han ville bli USA:s president. Angående de många mexikanska invandrarna sa han  De kommer med droger. De kommer med kriminalitet. De är våldtäktsmän. Och några, antar jag, är ok. Trump vann valet med sitt främlingsfientliga budskap. Efter det har Brexit och populistiska…

Isbn: 9789173897372

Utgivningsår:20191128

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BB

av:Bengt Bodin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Nationalekonomi
Utan att höja rösten lyckas författaren få läsaren att inse att vi alla bär ansvar för att överge dagens överkonsumtion och styra in på en betydligt smalare väg, där samarbete och samförstånd i harmoni med allt levande blir de nya honnörsorden. Författaren till boken, Bengt Bodin, är agronomie doktor med många års…

Isbn: 9789197884457

Utgivningsår:20140115

Utgivare: Panta rei

Mediatyp: BC

av:Giorgos Kallis

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Nationalekonomi
Ordet ”tillväxt” fungerar närmast som en besvärjelse i vårt samhälle – tillväxt betraktas ju som en ovillkorlig förutsättning för välfärd och samhällsutveckling. Decennier av forskarvarningar om global uppvärmning, ohållbar resursanvändning och degraderade ekosystem har visserligen lett till omfattande diskussioner om…

Isbn: 9789171735959

Utgivningsår:20200414

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Anna Felländer, Raul Ramos, Vicente Royuela, Roger Wessman, Olav Fumarola Unsgaard, Karl Palmås, Karin Zelano, Andreas Bergström, Karl Wennberg, Evelina Stadin, Clara Sandelind, Pontus Braunerhjelm

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Nationalekonomi
Tillväxt för alla? Den ekonomiska ojämlikheten ökar drastiskt i Sverige och Europa. Hanteringen av denna utveckling är en av vår tids verkligt stora politiska spörsmål. Få, om några, frågor utgör ett större liberalt dilemma än samhällets potentiella roll för att på politisk väg råda bot på ekonomisk ojämlikhet. Vi…

Isbn: 9789197904162

Utgivningsår:20140122

Utgivare: Bertil Ohlin Förlag

Mediatyp: BC

av:Sten Rylander

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
»En mycket läsvärd bok om Afrika.« Bibliotekstjänst »En bok som är lätt att ta till sig och som ger en värdefull bild av hur Afrika av idag ser ut, något som också läsare med lång erfarenhet av Afrika kan behöva.« Frisinnad Tidskrift För ett par decennier sedan var bilden av Afrika präglad av krig, svältkatastrofer…

Isbn: 9789175450940

Utgivningsår:20140310

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av:Erik Prawitz

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Nationalekonomi Politisk ekonomi
This thesis consists of four self-contained essays exploring the economic and political development of Sweden. Exit, Voice and Political Change: Evidence from Swedish Mass Migration to the United States studies the political effects in sending locations of mass emigration to the United States in the 19th century. Mass…

Isbn: 9789176499313

Utgivningsår:20200923

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:Johnny Munkhammar

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Nationalekonomi Politisk ekonomi
THE GUIDE TO REFORM HOW POLICYMAKERS CAN PURSUE REAL CHANGE, ACHIEVE GREAT RESULTS AND WIN RE-ELECTION Med sin bok vill Johnny Munkhammar visa på framåtskridandets och välståndsskapandets avgörande betydelse för samhället. När ekonomier stagnerar blir sociala problem en ofrånkomlig följd. Ekonomisk framgång kräver…

Isbn: 9780255366182

Utgivningsår:20071112

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av:Ola Stjärnhagen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Nationalekonomi
I början på 1990-talet drabbades Sverige av en mycket djup ekonomisk kris. Krisen uppfattades inte som en tillfällig konjunkturnedgång utan som symptom på grundläggande systemfel i Sveriges ekonomi. Samhällsdebatten dominerades av åsikten att den s.k. svenska modellen med stor välfärdsstat och höga skatter försämrat…

Isbn: 9789176234907

Utgivningsår:20151105

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Finansdepartementet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Nationalekonomi
Rapporten studerar sambanden mellan välfärdsstatens utformning och ekonomisk tillväxt. Höga snedvridande skatter och passiva inkomstomfördelningar är i allmänhet negativa för den ekonomiska effektiviteten. Den offentliga sektorns storlek säger dock inte mycket om hur väl en ekonomi fungerar. Av central betydelse är…

Isbn: 9789138243046

Utgivningsår:20150609

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Dmitry Orlov

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Finanskriser Nationalekonomi
Den här boken handlar inte om vad vi kan eller ska göra för att und­vika en samhällskollaps. En ­sådan är nämligen oundviklig hävdar den rysk-amerikanske författaren Dmitry ­Orlov. De ­intressanta frågorna som är de som diskuteras i den här boken är istället vilken typ av kollapser som kan drabba oss och hur vi kan…

Isbn: 9789187207563

Utgivningsår:20190903

Utgivare: Karneval förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Nationalekonomi
Analyserar vad som har gjort Sverige till ett framgångsrikt innovationsland samt förutsättningarna för att behålla en framskjuten position. Författarna, Fredrik Bystedt och Alice Fredrikson, diskuterar även hur FoU och innovationer kan stimuleras genom direkta och indirekta åtgärder samt hur den ekonomiska politiken…

Isbn: 9789138243916

Utgivningsår:20151221

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC