Bläddra

Ekonomin i EU

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Internationell ekonomi Nationalekonomi

Ekonomin i EU

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Internationell ekonomi Nationalekonomi
Köp här
Ny och uppdaterad upplaga av standardverket Ekonomin i EU med data för alla 25 medlemsländerna. Här beskrivs de stora dragen i alla EU-ländernas ekonomi, huvudsakligen med hjälp av nationalräkenskapsdata. Boken klargör också innebörden i bruttonationalprodukten (BNP) och andra nationalräkenskapsbegrepp och visar hur dessa hänger samman. 
BNP per invånare visar sig vara två eller tre gånger större i de flesta gamla EU-länder än i de länder som tillkom 2004. Om man delar upp den på olika producerande sektorer ser man att tjänstesektorn är störst i alla EU-länder. Användningen av BNP domineras av konsumtionen, som är ungefär fyra gånger så omfattande som investeringarna. Utrikeshandeln är relativt sett viktigare för små länder som Luxemburg och Irland än för stora.
Inkomsterna och priserna i EU behandlas också, liksom befolkningsstrukturen och arbetsmarknaden. Boken avslutas med ett kapitel om framväxten av euron och de institutioner som skapats för att hantera den gemensamma penningpolitiken.
Bo Sandelin är professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet.