Bläddra

Ekonomistyrning : beslut och handling

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsekonomi och management Management och företagsledning Redovisning
Köp här

Ekonomistyrning : beslut och handling

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsekonomi och management Management och företagsledning Redovisning
Köp här
Göran Anderssons bok Kalkyler som beslutsunderlag har under 30 år sålts i över 100 000 exemplar. Ekonomistyrning – Beslut och handling är en utökning till en mer allomfattande bok, en språklära i ekonomi. Ekonomistyrning är ett levande begrepp i såväl teori som praxis. En tydlig trend är det ökade inslaget av olika icke finansiella faktorer som hållbarhet, miljöaspekter och personalfrågor. Finansiella standard­analyser utvecklas och kompletteras med ökad situationsanpassning. I den tredje upplagan betonas det situationsanpassade perspektivet på ekonomistyrning i högre grad än i tidigare upplagor. I boken diskuteras exempel från olika miljöer‚ såväl från privata som från offentliga verksamheter. Flera övningsexempel har tillkommit. Boken innehåller en blandning av beslut och handling teori och praktik gamla beprövade modeller och nya utvecklingstendenser vertikal och horisontell styrning matematiska beräkningar och kvalitativa resonemang förkalkyler och uppföljning. Sammantaget är ambitionen att boken ska vara en lättläst och lättförståelig introduktion i ekonomistyrning.