Bläddra

Elektronik och mikrodatorteknik

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.

Elektronik och mikrodatorteknik

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Elektronik och mikrodatorteknik är ett helt nyskrivet läromedel framtaget för gymnasiets kurs med samma namn. Boken tar upp både analog och digital elektronik, programmering av enklare mikrodatorsystem, elektronikmonteringsarbete, elektronikscheman och symboler, beräkning av elektriska storheter, komponent- och kretsmätningar, datorsimulering med mera.

Läs mer
Elektronik och mikrodatorteknik
Syftet med läromedlet är att ge grundläggande kunskaper om elektronik och mikrodatorteknik.
Faktabok
Faktaboken tar bland annat upp både analog och digital elektronik, programmering av enklare mikrodatorsystem, elektronikmonteringsarbete, elektronikscheman och symboler, beräkning av elektriska storheter, komponent- och kretsmätningar, datorsimulering med mera.
Första kapitlet ger en genomgång av ellärans grunder, och därför kan även du som varken läst ellära eller elektronik hänga med i boken.
Arbetsbok
Målet med arbetsboken är att ge en bättre förståelse för elektronik och mikrodatorer. Här får du öva på att programmera och utföra olika kopplingar. Dessutom får du svara på kunskapsfrågor. Boken är anpassad efter faktaboken och skolverkets kursplan.