Bläddra

Elektronik och mikrodatorteknik, faktabok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Electronics Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen

Elektronik och mikrodatorteknik, faktabok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Electronics Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Köp här

Elektronik och mikrodatorteknik är ett läromedel avsett för gymnasiekursen elektronik och mikrodatorteknik. 
 

Syftet med Elektronik och mikrodatorteknik, faktabok är att ge grundläggande kunskaper om elektronik och mikrodatorteknik.
 

Boken tar bland annat upp både analog och digital elektronik, programmering av enklare mikrodatorsystem, elektronikmonteringsarbete, elektronikscheman och symboler, beräkning av elektriska storheter, komponent- och kretsmätningar och datorsimuleringar.
 

Första kapitlet ger en genomgång av ellärans grunder, och därför kan även de som varken läst ellära eller elektronik hänga med i boken. 
 

Till faktaboken finns även en Elektronik och mikrodatorteknik, arbetsbok med både praktiska övningar och teoretiska frågor.