Bläddra

Elkompetens B Arbetsbok

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Elkompetens B Arbetsbok

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Läs mer
Energisparandet har fått ett stort utrymme och löper som en röd tråd genom böckerna.
Faktaboken är en fristående lärobok och kan med fördel även användas för de som enbart är fokuserade på ökad kunskap utan behörighet. För att visa vilken nytta el gör utgår vi från en mindre fabrik med verkstad, kontor, pentry och omklädningsrum. I varje kapitel finns hänvisningar till Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS, kontrollfrågor och en svensk-engelsk ordlista.
Faktaboken innehåller följande kapitel:
- Att arbeta med el
- El gör nytta
- El ger spänning i fabriken
- En elektrisk anläggning
- Elinstallation
- Motorinstallation
- Elvärmeinstallation
- Att mäta på elanläggning
Arbetsbok Elkompetens A innehåller installations- och monteringsövningar,övningsuppgifter med facit och studieanvisningar.
Installations- och monteringsövningar:
- Kablar och anslutningsdon
- Belysning – utanpåliggande montage
- Jordfelsbrytarens funktion
- Styrning med kopplingsur
- Belysning – infällt montage
-Styrning med ljusvariator
- Motormanöver – utanpåliggande montage
Förberedelse för BB2
Arbetsbok Elkompetens B innehåller arbetsuppgifter med
montage i elektriska installationer samt motorstyrning med
hydraulisk broms, laborationer med en elektrisk växelströmsmotor,
övningsuppgifter med facit och studieanvisningar.
Installations- och monteringsövningar samt laborationer:
- Belysning – kronomkopplare
- Närvarostyrd belysning
- Belysning – trappomkopplare
- Ljusstyrd belysning
- Motorstyrning – anslutning till apparatskåp
- Inkoppling av jordfelsbrytare i motoranläggning
- Motorns styrkrets
- Motorns huvudströmkrets
Förberedelse för BB1