Bläddra

Elkunskap Arbetsbok

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Elkunskap Arbetsbok

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
För alla inriktningar inom elbranschen med grundläggande fakta om:
- Verkstadsarbete och mekanisk sammanfogningsteknik
- Mjuklödning och kontaktpressning
- Kvalitetsteknik
- Elsäkerhet

Läs mer
I läromedlet ingår tre delar
• faktabok
• arbetsbok
• lärarhandledning
Ett färdigt paket med komponenter och material för en mindre batteriladdare kan beställas från Elektro-Bygg.
Elkunskap faktabok
Faktaboken är en uppslagsbok där eleven kan söka information och där avsnitten kan vara underlag för en teorilektion. Det finns inte några arbetsuppgifter i faktaboken, eftersom hela elevens arbete styrs via arbetsboken. Många av arbetsuppgifterna i arbetsboken hänvisar till faktaboken, där det finns mer att hämta.
Arbetsbok
Arbetsboken styr elevens arbete i elkunskap, såväl de praktiska som de teoretiska inslagen. I det praktiska arbetet att tillverka en batteriladdare följer eleven arbetsbokens instruktioner och ritningar. De fakta som finns i arbetsboken är endast knutna till speciella arbetsmoment. I övrigt hänvisas till faktaboken. I takt med arbetet finns frågor som eleven ska svara på. Det gäller frågor som rör verktyg och material, mjuklödning och kontaktpressning. Men under hela arbetets gång påverkas eleven att värdera arbetsmiljö, elsäkerhet och kvalitetsbedöma det egna arbetet, genom att göra egenkontroller och redovisa sitt arbete.