Bläddra

Ellära och elteknik

Kategorier: Elektroteknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Ellära och elteknik

Kategorier: Elektroteknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Ellära och elteknik Hur kopplas battericeller i en elbil?Vad menas med huvudspänning och fasspänning?Hur distribueras el och vad är elkvalitet? Boken omfattar bl.a. likström, begrepp och beräkningar för växelström samt trefassystem med Y- och D-koppling. Innehållet täcker även eldistribution och jordningsystem, kablar, elanläggningar och kabeldimensionering. Under begrepped elsäkerhet förklaras basskydd, felskydd och tilläggsskydd, elolyckor, exempel på fel i en elanläggning, regelverk och auktorisationer. Här finns även elektromagnetiska fält och strålning ur ett personskyddsperspektiv. Boken ger en övergripande och grundläggande bild av ellära och elteknik för alla, oavsett förkunskaper.