Bläddra

Elteknik Trefas Växelström

Kategorier: Elektroteknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Elteknik Trefas Växelström

Kategorier: Elektroteknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Trefas växelström, 60 sidor, behandlar allmänna elnätet, motordrifter, installation och elsäkerhet. Det ingår både teoretiska och praktiska mät- och installationsövningar. Principer för trefasnätet och trefas effektberäkning beskrivs steg-för-steg. Ett antal Testa-dig-själv-uppgifter ger läsaren möjlighet att kontrollera sina kunskaper. Sammanfattning av likström och enfas växelström ingår som uppslagsdel.