Bläddra

Empati är en god affär : Att bygga hållbart värde för alla parter

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
Köp här

Empati är en god affär : Att bygga hållbart värde för alla parter

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
Köp här
EMPATI ÄR EN STRATEGISK FRÅGA SOM BYGGER HÅLLBART VÄRDE

Empati är ett område som växer starkt inom beteendeekonomi och management. Empati är en viktig särskiljande konkurrensfaktor, speciellt när alltmer automatiseras. Framförallt är empati avgörande för om kunderna väljer eller väljer bort ditt företag. Därför har empati stor påverkan på ditt företags tillväxt och lönsamhet.

Boken Empati är god affär är framtagen för alla som arbetar med affärer, kundkontakter och människor i sitt arbete. Den främsta målgruppen för boken är företagsledningar. Det är där arbetet börjar. Därför ligger fokus främst på att, genom forskning, insikter, arbetsmetoder, modeller, exempel och tips, beskriva och belysa empati som ett strategiskt utvecklingsområde som bygger värde för ditt företag.

Tanken med boken är att ge dig ett informativt, insiktsfullt och inspirerande verktyg och referensverk som samtidigt känns lustfyllt och lätt att dela med sig i organisationen.