Bläddra

Empati – om att möta och hjälpa

Kategorier: Psykologi Psykologi: känslor Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Empati – om att möta och hjälpa

Kategorier: Psykologi Psykologi: känslor Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Empati – om att möta och hjälpa är en praktisk grundbok i kristet själavårdsarbete. Boken vänder sig till alla som har ett intresse av själavård. Genomtänkt personlig omsorg om andra står i centrum, liksom den kristna församlingens möjligheter att möta människors behov på ett konkret sätt.

Bokens huvudavsnitt behandlar själavårdens grund, ger olika perspektiv på själavården, beskriver viktiga infallsvinklar på samtalet som metod och bearbetar aspekter på själva mötet mellan själavårdaren och konfidenten.

Boken är lämplig för studium både enskilt och i grupp. I anslutning till varje avsnitt finns förslag till samtalsfrågor. En lista på 18 användbara spelfilmer som berör olika livssituationer ingår också i boken. En studieguide med fri kopieringsrätt kan laddas ner kostnadsfritt på http://www.lor.se.

Illustrerad i svart/vitt.

Lena och Otto Rimås är lärare på Mariannelunds folkhögskola i bl a Bibel, tro, etik, själavård och samhällsfrågor.

För mer info om boken, gå till www.lor.se. För presentation av boken, gå till "Omsorg om andra" på YouTube.

Ur Bibliotekstjänsts rescension 2006:20:
"Lena och Otto Rimås... behandlar den kristna själavårdens grund, vad som krävs av en själavårdare, grundläggande psykologi och olika typer av samtal. Författarna beskriver psykologiska försvarsmekanismer, betonar lyssnadets betydelse och visar bl.a. på spegling som metod i samtalet... Författarna talar om själavårdaren som en professionell medmänniska... och tar bl.a upp tankar från transaktionsanalysen... Denna upplaga är kraftigt bearbetad och utökad... Författarna vill uppmuntra till engagemang i själavårdsarbete och deras bok ger en bra och balanserad introduktion till klassisk själavård."

SNABBINFO
"Empati - om att möta och hjälpa" är en praktisk grundbok i själavårdsarbete. Boken vänder sig till alla som har ett intresse av själavård. Den är lämplig för studium både enskilt och i grupp. Genomtänkt personlig omsorg om andra står i centrum, liksom själavårdens möjligheter att möta människors behov på ett konkret sätt. Ur innehållet: Själavårdens grund, Själavårdaren en tjänare, Viktiga perspektiv, Själavårdssamtalet, Församlingens utmaning.