Bläddra

En bok om framtidens skola : entreprenöriellt arbetssätt och didaktiska rum

Kategorier: Grundskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här

En bok om framtidens skola : entreprenöriellt arbetssätt och didaktiska rum

Kategorier: Grundskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Köp här
Den svenska skola visar dåliga resultat trots att vi har en av de dyraste skolorna i världen. Många barn och ungdomar mår dåligt. Köerna till Barn - och ungdomspsykiatrin blir längre och längre. Allt fler barn visar viljelöshet, avsaknad av framtidstro och upplever skolan som meningslös eller t.o.m. som ett fängelse. Vi måste ta hand om våra barn på ett bättre sätt och erbjuda dem den tillvaro som de har rätt till. Sverige har varit i framkant och omtalats som ett land med världens bästa skola. På några decennier har detta ändrats till en skola i kris och vår nuvarande skolminister känner sig nödgad att hämta expertis från andra länder. Varför inte i stället fråga lärarna vad som krävs för att skapa en bra skola? Och varför inte fråga de äldre lärarna som var med då Sverige var ett ledande land inom skolan? Läroplanen: Skolans uppdrag är att främja lärande där elever stimuleras att inhämta kunskaper. I samarbete med hemmet skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Det är en fråga om tolkning och tillämpning. Man måste ha klart för sig vad som ska fokuseras. När man bygger ett hus är det viktigt att göra grunden säker och stabil, annars rasar det omkull så småningom. På samma sätt är det viktigt att barnen får en stabil grund att stå på. Det är här allt lärande börjar.