Bläddra

En bok om små och stora konflikter och att träna konfliktlösning med barn- och ungdomsgrupper

Kategorier: Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Köp här

En bok om små och stora konflikter och att träna konfliktlösning med barn- och ungdomsgrupper

Kategorier: Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Köp här
Syftet med En bok om små och stora konflikter är att barn och unga får lära sig att identifiera vad en konflikt är och de känslor som kan uppstå i samband med den. Ofta är det inte själva konflikten som är ett problem utan hanteringen av den. En viktig del är att öva på att hitta olika lösningar. Genom att ge kunskap, perspektiv och synliggöra konsekvenser hjälper det barn och unga att lättare förstå och hantera olika situationer. Det kan även stärka dem att våga lösa små konflikter innan de blir för stora. En kunskap som är bra att ha med sig hela livet. Metodboken En bok om små och stora konflikter är den fjärde boken i serien En bok om… och kan användas fristående eller som ytterligare del i ett värdegrundsarbete. Övningarna i boken är framtagna och utarbetade efter olika gruppers mognad och passar därför en bred åldersgrupp. Inledningsövningar – Kommunikationsövningar – Värderingsövningar – Dilemmaövningar – Dramaövningar – Teaterscener – Självstärkande övningar – Att samtala – Avslutningsövningar