Bläddra

En föreställd maktlöshet : Socialdemokratins utmaningar: full sysselsättning

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

En föreställd maktlöshet : Socialdemokratins utmaningar: full sysselsättning

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Ingemar Lindberg (utredare och debattör) har skrivit en essä med utgångspunkt i frågan om huruvida full sysselsättning längre är en möjlig politisk målsättning. Han beskriver hur svensk arbetarrörelse länge präglats av en både föreställd och verklig maktlöshet kring den bestående massarbetslösheten och hur ideologiska förskjutningar och förändrade maktförhållanden gjort att den fulla sysselsättningens betydelse trängts tillbaka till förmån för andra ekonomisk-politiska prioriteringar.